Foto: Lo Birgersson

Förskola

Center för skolutveckling initierar, stödjer och driver förbättringsarbete inom förskolan utifrån det behov som finns i Göteborgs Stads olika stadsdelar.

Det gör vi bland annat genom att ordna inspirationsträffar, kompetensutveckling och nätverksmöten.

När din förskola eller stadsdel behöver stöd i ett utvecklingsarbete kan du vända dig direkt till Center för skolutveckling. Vi planerar upplägg och innehåll tillsammans med dig.

Nätverk för förskolechefer

Center för skolutveckling samordnar ett centralt nätverk för förskolechefer, med en till två representanter från varje stadsdel. Nätverket träffas tre gånger per termin för att utbyta kunskaper och erfarenheter och diskutera aktuell forskning på skolområdet.

Förskolechefernas uppdrag är att sprida kunskaper och erfarenheter i sin förvaltning.

Aktuellt inom förskolan

Aktuella utbildningar/mötesplatser hittar du i vårt kalendarium.

Övningsförskoleprojektet

Göteborgs Stads förskolor tar varje år emot 240 nya studenter till förskollärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Samtliga studenter som blir antagna och börjar sin utbildning ingår i övningsförskoleprojektet.

Så sker samverkan mellan universitetet och Göteborgs Stad

Lokala lärarutbildare, VFU-kurslärare och VFU-koordinatorer träffas regelbundet på nätverksmöten där de tillsammans diskuterar utbildningens kursplan och det underlag som de lokala lärarutbildarna skickar in för att bedöma studentens verksamhetsförlagda utbildning. Avslutningsvis görs en utvärdering av kursen.

Den lokala lärarutbildaren och koordinatorn närvarar också på studenternas avslutande muntliga presentation.

Inom projektet ingår också en handledarutbildning. Målet är att alla lokala lärarutbildare i Göteborgs Stad ska ha gått utbildningen innan projektet avslutas juni 2019.

Ökad kvalitet på utbildningen

Sedan starten av projektet har utvärderingen visat att kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning ökar när den lokala lärarutbildaren är mera insatt i kursplanen och studenternas uppgifter.

Göteborgs Stads övningsförskoleområden:

  • Angered
  • Askim, Frölunda, Högsbo
  • Centrum
  • Lundby
  • Majorna Linné
  • Norra Hisingen
  • Västra Göteborg
  • Västra Hisingen
  • Örgryte Härlanda
  • Östra Göteborg

Om övningsförskoleprojektet på gu.se

Kontakta oss:
Utvecklingsledare: Monica Chocron