Pedagog Göteborg

Pedagog Göteborg är en sajt för pedagoger och ledare inom utbildningsområdet i Göteborgs Stad.

På Pedagog Göteborg finns artiklar och filmer som produceras av huvudredaktionen samt bloggar skrivna av pedagoger och ledare.

Sajten har också en gemensam kalender för fortbildning och inspiration, tillsammans med olika samarbetspartners, bland andra Göteborgs Universitet, GR Utbildning, Skolbibliotekscentralen och Stadsbiblioteket.

Pedagog Göteborg har hämtat inspiration från liknande pedagogsajter i bland annat Stockholm, Malmö, Värmland och Helsingborg.

Om redaktionen

Redaktionens medarbetare finns på Center för skolutveckling:

Pernilla Lorentzson
Webbredaktör och skribent
070-761 23 02
pernilla.lorentzson@educ.goteborg.se

Maria Eriksson
Webbredaktör
076-770 89 84
maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Cecilia Fors
Skribent, fotograf och filmare
Telefon: 031-367 04 32 I Mobil: 073-666 23 92
cecilia.fors@educ.goteborg.se

Hanna Sandgren
Skribent, fotograf och filmare
072-856 52 88
hanna.sandgren@educ.goteborg.se

Om redaktionsrådet

Pedagog Göteborg har ett redaktionsråd med representanter från samtliga utbildningsförvaltningar. Rådet ger förslag på innehåll och teman.

Pedagog Göteborg i sociala medier

Facebook: @pedagoggoteborg

Twitter: @PedagogGbg

Youtube: Pedagog Göteborg, Göteborgs Stad