NT och matematik

Du som är pedagog inom teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen kan få stöd och tips om hur du kan utveckla din undervisning.

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är en förening som erbjuder ett program för skolor och huvudmän för att kompetensutveckla pedagoger i förskolan, förskoleklass och grundskolan inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Programmet består av en utbildningsdag, handledning med didaktiskt stöd samt möjligheten att köpa in en temalåda för att direkt börja arbeta med temat i barngruppen eller klassen.

Exempel på teman:

  • Rymden
  • Kemiförsök
  • Balansera och väga
  • Förändringar

I Göteborgs Stad finns tre pedagoger som är utbildade handledare inom NTA. 

Läs mer om NTA skolutveckling

Kontakta oss
Vill du kompetensutveckla dig med hjälp av NTA-programmet? Kontakta pedagogen och NTA-handledaren Ulrica Skålberg.

Nätverk för NT-utvecklare

Center för skolutveckling anordnar nätverksträffar för att stödja utvecklarna i deras uppdrag i stadsdelen.Träffarna bygger på erfarenhetsutbyte och reflektion kring handledaruppdraget, kopplat till aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Utbildning för elever och lärare i årskurs 4 

Alla Göteborgs kommunala grundskolor har fri tillgång till Universeum för elever i årskurs 4. Universeum erbjuder också en utbildning för lärare i årskurs 4. 

Gratis skolprogram hos Universeum för årskurs 4 och 5 samt grundsärskolan

Alternativ KPU med förhöjd studietakt

Alternativ KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, syftar bland annat till att utbilda fler lärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. 

Mer om Alternativ KPU

Kontakta oss
Utvecklingsledare Annette Mitiche