Foto: Marie Linnér

Matematik

Center för skolutveckling stödjer utveckling av matematikundervisning i förskolor och skolor, bland annat genom inspirationsdagar och workshoppar för lärare och förskollärare.

Mattecoach på nätet

Mattecoach på nätet hjälper elever som behöver stöd i matte efter skoltid. 

Göteborgs elever i årskurs 6 till och med gymnasiet kan chatta med blivande mattelärare varje måndag till torsdag mellan 17 och 20. Tjänsten är gratis.

Mattecoach på nätet

Kontakta oss
Utvecklingsledare Annette Mitiche