Foto: Daniel Edvardsson

Internationellt samarbete

Det internationella perspektivet genomsyrar de svenska läroplanerna, såväl förskolans som grundskolans och gymnasiets. Center för skolutveckling driver och samordnar flera typer av internationellt samarbete, till exempel genom lägerskolor och utbyte mellan lärare och skolchefer i olika länder.

Internordiskt vänortsutbyte  

Varje år får stadens niondeklasser möjlighet att delta i lägerskolor i våra nordiska grannländer. Elevutbytet samordnas av Center för Skolutveckling och är en del i Göteborgs stads internordiska vänortsutbyte med Bergen, Åbo/Turkku och Århus. Även lärare och skolchefer kan delta i särskilda utbyten inom ramen för vänortssamarbetet.

Göteborgs Stads nordiska vänorter är andrastäderna i Danmark, Finland och Norge, det vill säga Århus, Åbo och Bergen.

Lärarutbyte och skolchefsutbyte

Lärare och skolchefer i de nordiska länderna träffas varje år för att byta erfarenheter. 

Råd och tips om samarbetsprojekt

Förskolor och skolor som vill hitta vänskolor utomlands eller delta i EU-projekt eller andra internationella projekt kan vända sig till Center för skolutveckling för att få råd och vägledning.

Samverkan internationella kontakter

Center för skolutveckling har en representant i Göteborg Stads EU-nätverk, som består av stadsdelarnas EU-samordnare och representanter från Utbildningsförvaltningen. Nätverket träffas 2-3 gånger varje termin. 

Utvecklingsledaren på Center för skolutveckling stödjer EU-samordnarna genom att tipsa om samarbetspartners i andra länder när nya projekt startar.

Kontakta oss
Samordnare internordiskt vänutbyte: Daniel Edvardsson
Samordnare för internationellt utbyte: Jaana Sandberg