Foto: mostphotos.com

Diskriminering och kränkande behandling

Center för skolutveckling arbetar på olika sätt för att stärka Göteborgs Stads arbete mot mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vi stödjer huvudmän i deras arbete med att systematisera arbetet med likabehandling, bland annat genom olika former av nätverk kring likabehandling.

Center för skolutveckling samverkar också med andra parter kring mobbning och nätmobbning via olika utbildningsinsatser.

Att arbeta mot mobbning och nätmobbning 

Rapport från Prevu om mobbning

Utvärdering av Olweusprogrammet i Göteborgs Stad, del 1
Utvärdering av Olweusprogrammet i Göteborgs Stad, del 2

Å bli utsatt för mobbning - Rapport från Universitetet i Stavanger

Nätmobbning

Nätmobbning i skolan är en form av skolmobbning och innebär att en person blir utsatt för upprepade negativa handlingar via elektroniska kanaler.

Nätmobbningen kan ske på olika arenor, som via sms eller ett chattmeddelande som skickas direkt till personen. Den kan också ske genom ord, bild eller video i olika sociala medier. Nätmobbning förekommer också vid onlinespel.

Nätmobbningens frekvens tycks inte ha ökat under de senaste åren men har blivit en vanlig form av skolmobbning och har bidragit till en ökad psykisk press på den som utsätts. Men det är fortfarande i den fysiska skolmiljön som den mesta mobbningen sker. Nätmobbning och traditionell skolmobbning har ofta samma sociala rötter.

Rapport: Råd till skolor om mobbning

Läs mer

Läs Center för skolutvecklings rapporter om mobbning, diskriminering och kränkande behandling på sidan Producerat av oss

Kontakta oss
Utvecklingsledare Göran Englund