Foto: Hanna Sandgren

Digitalisering, IKT

Center för skolutveckling stödjer digitalisering i skolan och förskolan genom att inspirera till nya former av lärande med hjälp av digital teknologi.

Vi omvärldsbevakar, ordnar studiebesök, resor och workshoppar samt bjuder in till digitala och personliga mötesplatser.

Regeringen har tydliggjort skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det märks bland annat i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan, till exempel genom att:

  • programmering blir ett inslag i flera ämnen
  • eleverna ska kunna lösa problem på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik
  • stärka elevernas källkritiska förmåga

Torghandel IKT

I torghandel IKT möts lärare och skolledare på föreläsningar eller workshoppar för att byta erfarenheter och visa upp exempel på hur skolan arbetar med IKT i undervisningen.

Torghandeln har olika teman. Varje torghandel filmas och publiceras i Torghandels egen youtube-kanal.

TorghandelGöteborg på youtube

Mer om torghandel IKT och program för varje termin hittar du på webbplatsen Pedagog Göteborg

Kontakta oss
Utvecklingsledare Helen Henriksson

Makerskolaprojektet

Makerskola är ett nationellt projekt där huvudmän, skolor, universitet och IT-leverantörer samverkar. Projektet utforskar hur man kan föra in makerkultur på IT- och programmeringsområdet i skolan.

Projektet pågår mellan 2015 och 2018.

Makerskolas kunskapsportal

makerskola.se

Skoldatatek

Vill du utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd? Med hjälp av Center för skolutvecklings mobila skoldatatek kan du bidra till att göra lärandemiljön tillgänglig för alla elever.

Skoldatateket är exempel på en specialpedagogisk insats som hjälper dig att:

  • Prova alternativa verktyg och pedagogiska programvaror
  • Ta del av information och nyheter inom IT i lärandet i Göteborg
  • Ge stöd i hur IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • Samverka med berörda intresseorganisationer, andra skoldatatek i staden och andra delar av Sverige samt med företag som utvecklar IT

Skoldatatek startades som projekt 2003 med fokus på att barn och elever i behov av särskilt stöd behöver få tillgång till tekniska hjälpmedel för att underlätta och bli mer delaktiga i sin lärutveckling.

Ta hjälp av skoldatateket

Center för skolutveckling kan hjälpa dig om du vill ordna en workshop på din skola.

Läs mer om specialpedagogik på Elevhälsans sida

Bett-mässan

Sedan några år arrangerar Center för skolutveckling en resa till Bett-mässan i London för skolpersonal i Göteborg.

Vill du veta mer om vår resa till Bett-mässan? Hör av dig till oss: center.for.skolutveckling@goteborg.se

Nätmobbning

Nätmobbning är en typ av kränkning. Läs mer på sidan som handlar om likvärdighet och inkludering.