Vårt uppdrag

Är du lärare och vill ha inspiration och stöd? Vill du ha hjälp att bygga nätverk med andra kollegor eller testa en idé? Är du skolledare och vill utveckla ditt ledarskap? Hör av dig till oss på Center för skolutveckling, CFS.

Vi sprider goda exempel

I vårt uppdrag ingår också att sprida erfarenheter och goda exempel från utvecklingsarbete ute i förvaltningarna. Tipsa oss gärna! 

Digitalt verksamhetsstöd: lartorget.goteborg.se

E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Facebook: https://www.facebook.com/lartorgetcfs

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Grunden i vårt stöd till förskolor och skolor har vi i vetenskap och erfarenheter, men vi ger också utrymme att pröva nya idéer för att utveckla utbildningsområdet i Göteborg. Den analys som skolan eller förvaltningen själv gör är en viktig utgångspunkt i allt vi gör.

Vi omvärldsbevakar

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete, och omvärldsbevakar aktuell forskning och politiska beslut som påverkar skolans och förskolans verksamhet. Hos oss finns specialkompetens inom både pedagogik, organisations- och ledarskapsutveckling, och elevhälsa. Genom vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa till att förmedla samarbetspartners inom forskningsvärlden och internationellt.

Vem kan ta del av stödet?

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.

För verksamheter som tillhör Göteborgs Stad är våra tjänster kostnadsfria. Tillhör du en verksamhet utanför Göteborgs Stads kommunala verksamhet kan du kontakta oss för prisförslag. 

Så stödjer vi

Våra arbetsformer styrs av vad det är för stöd som förvaltningarna och skolorna efterfrågar. Bland annat stödjer CFS utvecklingsledare genom att samordna nätverk, ordna seminarier, workshoppar och föreläsningar. Vi driver också längre fortbildningar i samarbete med Göteborgs universitet, driver projekt och sprider goda exempel från skolor i Göteborg.   

De insatser som Center för skolutveckling gör sker i överenskommelse med skolledaren. Därför måste också förfrågan om stöd komma från den ansvariga skolledaren. 

Kontakta oss

Om du som huvudman eller skolpersonal vill ha stöd i ett utvecklingsarbete kan du kontakta någon av våra utvecklingsledare eller lektorer som ansvarar för det område som uppdraget gäller.

Du kan också höra av dig till verksamhetschef Jan Mellgren:

Jan Mellgren
Verksamhetschef
Telefon: 031-367 04 01
Mobil: 076-103 34 04
E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se

Det går också bra att ställa frågor och lämna synpunkter till vår gemensamma e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Medarbetare

Pernilla Andersson Varga
Lektor
Likvärdighet, språk- och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 21 Mobil: 070-254 15 10
E-post:  pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Anna Backman
Lektor
Undervisning i förskolan
Telefon: 031-367 04 33 Mobil: 0720-22 73 32
E-post: anna.backman@educ.goteborg.se

Rickard Callenmyr
Utvecklingsledare systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Telefon: 031-367 04 25 Mobil: 0702-15 04 13
E-post: rickard.callenmyr@educ.goteborg.se

Lotten Ekelund
Utvecklingsledare språk och lärande, ledarskap
Telefon: 031-367 04 16 Mobil: 072-241 71 93
E-post:  lotten.ekelund@educ.goteborg.se

Maria Eriksson
Utvecklingsledare digitalisering och IKT, kommunikation
Telefon: 031-367 04 20 Mobil: 076-770 89 84
E-post: maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Per Fagerström
Utvecklingsledare ledarskap, kompetensförsörjning
Telefon: 031-367 04 12 Mobil: 070-255 19 76
E-post: per.fagerstrom@educ.goteborg.se

Cecilia Fors
Kommunikatör
Telefon: 031-367 04 32 Mobil: 073-666 23 92
E-post:  cecilia.fors@educ.goteborg.se

Kristina Fredriksson
Tf centralt stöd Elevhälsa
Telefon: 031-367 04 15 Mobil: 0722-30 64 00
E-post: kristina.fredriksson@educ.goteborg.se

Katarina Gunnarsson Strandberg
Kommunikatör
Telefon: 031-367 04 30 Mobil: 072-856 52 89
E-post:  katarina.gunnarsson.strandberg@educ.goteborg.se

Annika Hellberg
Lektor
Organisering och kvalitet i förskolan
Telefon: 031-367 04 34 Mobil: 0700-90 11 48
E-post: annika.hellberg@educ.goteborg.se

Helen Henriksson
Utvecklingsledare Digitalisering, IKT
Mobil: 076-764 93 39
E-post:  helen.henriksson@educ.goteborg.se

Anna Jensen
Tf Centralt stöd elevhälsa, Metodstöd och Elevens hälsa i fokus
Telefon: 031-366 72 69 Mobil: 0707-85 67 26
E-post: anna.jensen@grundskola.goteborg.se

Pernilla Lorentzson
Kommunikatör
Telefon: 031-367 04 06 Mobil: 070-761 23 02
E-post:  pernilla.lorentzson@educ.goteborg.se

Annette Mitiche
Utvecklingsledare språk och lärande, NT-ämnen och matematik
Telefon: 031-367 04 02 Mobil: 072-704 11 68
E-post:  annette.mitiche@educ.goteborg.se

Lisa Molin
Lektor
Literacy och skolans digitalisering
Telefon: 031-367 04 03 Mobil: 070-761 28 58
E-post:  lisa.molin@educ.goteborg.se

Karin Olsson
Utvecklingsledare språk och lärande
Telefon: 031-367 04 27 Mobil: 072-855 39 59
E-post: karin.olsson@educ.goteborg.se

Laura Ruz Haglöf

Utvecklingsledare nyanländas lärande
Telefon: 031-367 04 17 Mobil: 070-529 08 70
E-post: laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se

Lena Simonson Garsbo
Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats, skolhälsovårdsöverläkare
Telefon: 031-367 04 09 Mobil: 070-266 05 89
E-post:  lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se

Susanne Staf
Lektor
Likvärdighet, språk och kunskapsutveckling
Telefon: 070-265 65 70
E-post: susanne.staf@educ.goteborg.se

Martin Tallvid
Lektor
Digitalisering och IKT
Telefon: 070-720 64 61
E-post: martin.tallvid@educ.goteborg.se

Berit Wallsten
Koordinator
Telefon: 031-367 04 00 Mobil: 070-318 15 74
E-post:  berit.wallsten@educ.goteborg.se

Mats Widigson
Lektor
Likvärdighet och social inkludering
Telefon: 031-367 04 24 Mobil: 070-259 03 20
E-post:  mats.widigson@educ.goteborg.se