Foto: Katarina Gunnarsson Strandberg

Vi som jobbar här

Här hittar du kontaktuppgifter till medarbetarna på Center för skolutveckling.


Jan Mellgren, verksamhetschef
Telefon: 031-367 04 01
Mobil: 076-103 34 04
E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se
 


Berit Wallsten, koordinator
Telefon: 031-367 04 00
Mobil: 070-318 15 74
E-post: berit.wallsten@educ.goteborg.se
 


Maria Amström
Elevhälsans medicinska insatser
Telefon: 031-367 04 15
Mobil: 072-230 64 00
E-post: maria.amstrom@educ.goteborg.se
 


Pernilla Andersson Varga
Likvärdighet, språk- och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 21
Mobil: 070-254 15 10
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se
 Rickard Callenmyr
Demokrati, systematiskt kvalitetsarbete
Telefon: 031-367 04 25
Mobil: 070-215 04 13
E-post: rickard.callenmyr@educ.goteborg.seMonica Chocron
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Mobil: 070-785 66 33
E-post: monica.chocron@educ.goteborg.se
 


Lotten Ekelund
Språk och lärande, ledarskap
Telefon: 031-367 04 16
Mobil: 072-241 71 93
E-post: lotten.ekelund@educ.goteborg.se
 


Göran Englund
Diskriminering och kränkande behandling, likabehandling
Mobil: 070-380 05 73
E-post: goran.englund@educ.goteborg.se
 


Maria Eriksson
Digitalisering och IKT, kommunikation, Pedagog Göteborg
Telefon: 031-367 04 20
Mobil: 076-770 89 84
E-post: maria.a.eriksson@educ.goteborg.sePer Fagerström
Ledarskap, kompetensförsörjning
Telefon: 031-367 04 12
Mobil: 070-255 19 76
E-post: per.fagerstrom@educ.goteborg.se
 


Cecilia Fors
Kommunikation
Telefon: 031-367 04 32
Mobil: 073-666 23 92
E-post: cecilia.fors@educ.goteborg.seKatarina Gunnarsson Strandberg
Kommunikation
Telefon: 031-367 04 30
Mobil: 072-856 52 89
E-post: katarina.gunnarsson.strandberg@educ.goteborg.se
 


Helen Henriksson
Digitalisering, IKT
Mobil: 076-764 93 39
E-post: helen.henriksson@educ.goteborg.seMarie Olander
Elevhälsan, specialpedagogik och grundsärskola
Telefon: 031-367 04 18
Mobil: 070-202 34 55
E-post: marie.olander@educ.goteborg.sePernilla Lorentzson
Pedagog Göteborg
Telefon: 031-367 04 06
Mobil: 070-761 23 02
E-post: pernilla.lorentzson@educ.goteborg.seAnnette Mitiche
Språk och lärande, NT-ämnen och matematik
Telefon: 031-367 04 02
Mobil: 072-704 11 68
E-post: annette.mitiche@educ.goteborg.se
 


Lisa Molin
Literacy och skolans digitalisering
Telefon: 031-367 04 03
Mobil: 070-761 28 58
E-post: lisa.molin@educ.goteborg.seKarin Olsson
Språk och lärande
Telefon: 031-367 04 27
Mobil: 072-855 39 59
E-post: karin.olsson@educ.goteborg.seLaura Ruz Haglöf
Nyanländas lärande
Telefon: 031-367 04 17
Mobil: 070-529 08 70
E-post: laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se


Jaana Sandberg
Språk och lärande, nyanländas lärande och internationella kontakter
Telefon: 031-367 04 19
Mobil: 070-576 07 16
E-post: jaana.sandberg@educ.goteborg.se
 


Hanna Sandgren
Pedagog Göteborg
Telefon: 031-367 04 29
Mobil: 072-856 52 88
E-post: hanna.sandgren@educ.goteborg.se
 


Lena Simonson Garsbo
Elevhälsans medicinska insatser
Telefon: 031-367 04 09
Mobil: 070-266 05 89
E-post: lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.seSusanne Staf
Likvärdighet, språk och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 23
Mobil: 070-265 65 70
E-post: susanne.staf@educ.goteborg.se
 


Martin Tallvid
Digitalisering och IKT
Telefon: 070-720 64 61
E-post: martin.tallvid@educ.goteborg.se


Mats Widigson
Likvärdighet och social inkludering
Telefon: 031-367 04 24
Mobil: 070-259 03 20
E-post: mats.widigson@educ.goteborg.se