Anmäl dig till våra aktiviteter

I vårt kalendarium kan du hålla koll på allt som händer och anmäla dig direkt.

Center för skolutveckling ordnar nätverksträffar, utbildningar och workshoppar och andra mötesplatser för dig som jobbar i förskolan eller skolan. De flesta aktiviteter anmäler du dig till genom vårt eget kalendarium:

Center för skolutvecklings kalendarium

Kontakta oss

E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se