Foto: Pixabay

Sök en doktorandtjänst inom pedagogik


Publicerad 28 mars 2019

Vill du forska inom området pedagogik? Nu kan du söka en fyraårig doktorandtjänst på Göteborgs universitet.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande är en del av den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet som bland annat ansvarar för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Institutionen ägnar sig åt olika aspekter av lärande, kommunikation och identitet hos barn, unga och vuxna.

Minst två doktorandtjänster

Under våren söker institutionen två eller flera doktorander med anställningsstart i september. Som doktorand utbildar du dig under fyra år på heltid och förutom att delta i kurser forskar du och skriver en avhandling. För att bli antagen till doktorandutbildningen krävs att du har sedvanliga behörighetskrav för forskarutbildning.

Ansök senast 12 april

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal senast 12 april.

Mer om doktorandtjänsterna på GU

Mer om institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande