Få stöd i att skriva en forskningsskiss

Publicerad 5 juni 2024

På en workshop den 19 augusti får du stöd för att skriva en ansökningsskiss för ett praktiknära forskningsprojekt.

Om skissen går vidare till steg 2, kan en forskningsansökan göras tillsammans med forskare.

Den 19 augusti klockan 15.00-18.00 anordnar Center för skolutveckling en workshop om hur en forskningsskiss kan formuleras. Deltagarna får information, praktiskt stöd och råd kring formulering av skissen av Lisa Molin och Pernilla Andersson Varga, som är lektorer och forskare. Stödet ges enskilt eller i mindre grupper.

Tillfället är ett öppet hus där du kan komma när det passar dig mellan klockan 15 och 18.

Mer om ULF-avtal

ULF-avtalet är en nationell satsning på praktiknära forskning i förskola och skola, i samverkan med akademin. Praktiknära forskning tar sin utgångspunkt i verksamhetens egna behov av ny kunskap för att utveckla undervisningen samt öka barns och elevers lärande och måluppfyllelse.

Första steget innebär att skriva en ansökan i form av en forskningsskiss på max två A4-sidor. Där beskriver du tankarna bakom din eller er forskningsidé och hur projektet är tänkt att genomföras om du får möjlighet att vidareutveckla idén. Sista datum för att skicka in en forskningsskiss är 13 september.

Läs mer och anmäl dig på Lärtorget.