Camilla Björklund är vetenskaplig ledare för Göteborgs Stad

Publicerad 24 februari 2023

Sedan augusti 2022 är Camilla Björklund vetenskaplig ledare för utbildningsområdet i Göteborgs Stad. Uppdraget innebär att hon ska leda och stödja skolutveckling på vetenskaplig grund för ökad likvärdighet och kvalitet i utbildningen.

Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och som vetenskaplig ledare för utbildningsområdet i Göteborg har hon sin arbetsplats på Center för skolutveckling. Tillsammans med stadens lektorer är hon en resurs för förskolor och skolor i deras arbete med att utveckla undervisningen.

Satsningen, som görs gemensamt av förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, har fått namnet Göteborgs Stads vetenskapliga arena.

- Det som lockade mig med uppdraget var möjligheten att få jobba närmare praktiken och få samarbeta med Göteborgs lektorer och utvecklingsledare som ju är närmare lärarnas undervisningsvardag. Förhoppningsvis kan jag göra nytta för att säkra en vetenskaplig grund.

På sikt ser hon att arbetet med den vetenskapliga arenan kan bidra till att bygga upp lärares professionskunskap och öka läraryrkets attraktivitet.

Kontakt

Camilla Björklund