Anmälan öppen till höstens Reading to learn-utbildning


Publicerad 29 maj 2020

Till hösten startar återigen fortbildningen Reading to Learn, R2L, en kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet.

Under åtta heldagar, utspridda under hela läsåret, får lärare i alla ämnen på grund- och gymnasieskolan lära sig att utveckla sin undervisning så att alla elever – oberoende av språklig eller social bakgrund - lär sig att läsa, förstå och skriva olika typer av texter.

Center för skolutveckling har arrangerat R2L sedan 2013 och de årliga utvärderingarna visar vinster både för elever och lärare. Eleverna som undervisas utifrån R2L får större möjligheter att ta plats och delta i klassrummet och det ökar också deras engagemang.
De lärare som kompetensutvecklar sig inom R2L får nya möjligheter att genom sin pedagogik stötta eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen.

Läs mer på Pedagog Göteborg om pedagogiken och se hur lärare på Sandeklevsskolan och Burgårdens utbildningscentrum arbetar med R2L:

Samarbete fick igång språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande metod lyfter eleverna

Reading to learn har ökat måluppfyllelsen

Alla lärare ska arbeta med Reading to learn

Anmäl dig via vårt kalendarium. Vi rekommenderar att minst två lärare och gärna ett helt arbetslag anmäler sig från varje skola.

För mera information kontakta utvecklingsledare Jaana Sandberg.