Lärare med elever på Bagaregårdsskolan. Foto: Frida Winter

Fler ämnen inom KPU förhöjd studietakt


Publicerad 15 september 2020

Från och med våren 2021 är det möjligt för personer som har läst moderna språk och estetiska ämnen att läsa KPU förhöjd studietakt. Med utbildningen blir du lärare på 1 år.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med förhöjd studietakt är en kort utbildning på ett år för den som har läst minst 90 hp i ett skolämne och som vill bli behörig lärare inom ämnet. Från och med våren 2021 kan du läsa programmet om du har något av ämnena franska, spanska och tyska samt bild, musik och slöjd. Sedan våren 2015 finns utbildningen inom ämnena matematik, teknik och naturvetenskap. Utbildningen har en nära anknytning till skolor och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad med syfte att få flera behöriga lärare inom ämnena.

– Du läser 90 hp under ett år med start i januari och har enbart studieuppehåll under 4 veckor i juli. Du är också ute på VFU-skolorna i stort sett dagligen under skolornas vår- och hösttermin, säger Håkan Kellgren, programledare för programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår med 30 hp då studenterna gör delar av utbildningen på särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor inom Göteborgs Stad, så kallade universitetsskolor.

– Jag ser fram emot att kunna erbjuda fler studenter möjligheten att kunna läsa KPU förhöjd studietakt och jag tror att fler ämnen kommer att berika programmet, berättar Håkan Kellgren.

Sökomgången inför våren 2021 pågår 15 september – 15 oktober.

Mer information om programmet, sökinriktningar och kontaktuppgifter till de olika ämnena finns på universitetets webbplats gu.se.

Artikel på gu.se: Marinbiologen som blev lärare