Ingen Bett-resa 2020


Publicerad 13 september 2019

Center för skolutveckling ställer in Bett-resan 2020, då Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen beslutat att begränsa resandet utanför Sverige av hållbarhets- och ekonomiska skäl.

I över tio år har Center för skolutveckling, CFS, arrangerat resor till Bett-mässan i London för anställda inom skolor och förskolor i Göteborgs Stad, och för deltagare från friskolor och andra kommuner. På grund av hållbarhets- och ekonomiska skäl har Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen beslutat att begränsa resandet utomlands. Därför har CFS inte längre underlag för att arrangera en resa till BETT 2020. 

Världens största digitaliseringsmässa

Bett är världens största mässa om digitalisering inom utbildningsområdet. Där deltar de främsta forskarna och företagen inom IKT och digitala verktyg i världen, och det är en viktig mötesplats för att utforska digitaliseringens möjligheter. 

– Det är naturligtvis tråkigt att vi inte kommer iväg till Bett 2020. Under åren har studiebesöken och mässbesöken vi genomfört inspirerat deltagarna till att utveckla undervisningen och de digitala verktygen för eleverna. Jag hoppas att vi kommer att kunna återuppta de organiserade Bett-resorna i framtiden, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för skolutveckling.

Bett-mässans webbplats