Skolhälsans metodhandbok flyttar och byter namn


Publicerad 10 juni 2019

I samband med höstens terminsstart flyttar skolsköterskors och skolläkares metodhandbok från Hjärntorget till en egen webbplats på google sites.

 

Målet är att göra informationen mera tillgänglig, uppdaterad och strukturerad för våra användare. Samtidigt byter handboken namn till Metodstöd för skolsköterskor och skolläkare. 

I augusti-september skickas detaljerad information om flytten via e-post till samtliga användare. Metodhandboken kommer att finnas tillgänglig på sin nuvarande plats i aktiviteten CFS Skolhälsan på Hjärntorget till 31 oktober.

Metodstödet till skolsköterskor och skolläkare produceras och administreras inom Center för skolutveckling av en utvecklingsledare samt skolhälsovårdsöverläkaren och verksamhetschefen enligt HSL i Göteborgs Stad. 

Kontakta oss

Har du frågor om förändringen? Kontakta oss på metodstod.emi@educ.goteborg.se