Illustration av samarbete.

Nytt digitalt stöd för inspiration, fortbildning och lärresurser


Publicerad 18 december 2020

Under våren 2021 startar Lärtorget - Center för skolutvecklings digitala plattform för inspiration och kompetensutveckling.

CFS utökar sin repertoar med verktyg för att stödja, stimulera, initiera och utmana till skolutveckling. Det digitala stödet Lärtorget syftar till att samla och gemensamt utveckla kunskaper. Innehållet i Lärtorget ska kunna användas som underlag för kollegialt och kollektivt lärande, inom och mellan verksamheter och skolformer. Målet är att bidra till ökad kvalitet i undervisningen.

På Lärtorget kommer du att bland annat att hitta artiklar, filmer, bloggar, en kalender för fortbildning och olika resurser att använda i din undervisning. På Lärtorget omhändertar vi också materialet från Pedagog Göteborg så att det fortsatt kan inspirera och användas för lärande i förskolor och skolor. 

Lärtorget vänder sig till alla som arbetar med undervisning och lärande i Göteborgs Stad, från förskolan till vuxenutbildningen, i både kommunal och fristående verksamhet. 

För mer information kontakta:

Jan Mellgren, verksamhetschef Center för skolutveckling
jan.mellgren@educ.goteborg.se