VFU diskuterades på storstadsmöte


Publicerad 19 oktober 2018

Under två dagar i oktober möttes representanter från universitet och kommun i Malmö, Stockholm, Södertörn och Göteborg för att diskutera lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Storstadsnätverket VFU träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter kring den praktiska delen av lärarutbildningen.

Anders Samuelsson, kvalitets- och utvecklingschef i Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, inledde första dagen med att berätta om stadens resa från stadsdelsförvaltningar till central förvaltning och Monica Chocron, VFU-ansvarig i Göteborgs Stad, tog vid och berättade vad den förändrade organisationen innebär för VFU-arbetet i staden.

Diskussionerna under mötets första dag handlade bland annat om hur vi organiserar och kvalitetssäkrar VFU i våra olika städer, om handledaruppdraget och den viktiga introduktionen och hur VFU kan bidra till att fler väljer att jobba som lärare.

Under den andra dagen diskuterade nätverket likabehandling och studenters arbetsmiljö under VFU-tiden. Samtalet leddes av Johan Häggman, samordnare för studenthälsa, studenters arbetsmiljö, likabehandling och kränkande särbehandling vid Göteborgs universitet.

VFU på Center för skolutveckling

VFU på Göteborgs universitet

Kontakta gärna

Monica Chocron, VFU-ansvarig i Göteborgs Stad
monica.chocron@educ.goteborg.se