Amanda Hartman ger läraren och språk-, läs- och skrivutvecklaren Cecilia Andersson tips om läsning av faktatexter. Foto: Katarina G Strandberg

Språkutvecklande undervisning i fokus under vecka 44


Publicerad 2 november 2022

När eleverna har höstlov är det intensiva dagar för många lärare i Göteborg. Hundrafemtio lärare som deltar i de språkutvecklande utbildningarna Reading to learn och Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, har fortbildning under veckan.

Temat för årets TCRWP-utbildning är läsning av faktatexter. I filmklippet nedan intervjuas gästföreläsaren Amanda Hartman från Columbia University kring hur undervisningen kan stärka både elevernas begreppsförståelse och deras kunskapsbyggande i ämnet. Hon svarar också på en fråga från SLS-utvecklaren Cecilia Andersson: Hur kan jag hjälpa elever att ta till sig och förstå en informationsspäckad faktatext?

Att låta eleverna läsa i långsammare takt, läsa om texten på nytt och att ge dem explicita strategier för att lära nya ord och begrepp, är några av Amanda Hartmans råd.Lärtorget: Längre intervju med Amanda Hartman om utgångspunkterna för språkutvecklande undervisning utifrån Teachers College Reading and Writing Project

Kontakta oss

Om du vill veta mer om Center för skolutvecklings språk och kunskapsutvecklande utbildningar kan du nå oss via e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se