Utveckla din interkulturella kompetens som ledare


Publicerad 14 september 2018

Ta chansen att diskutera interkulturellt ledarskap när Center för skolutveckling arrangerar ett seminarium med professor Pirjo Lahdenperä i september.

Dagens skola och lärarens roll har förändrats med åren i takt med att vårt samhälle blivit mera internationellt och mångkulturellt. Vad betyder det för skolledarens arbete och för undervisningen? Och vilka kvalitéer och kompetenser behöver en interkulturell ledare ha?

De här frågorna får du möjlighet att diskutera den 21 september när Center för skolutveckling anordnar en föreläsning om interkulturellt ledarskap.

Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning, föreläser om hur du som ledare kan utveckla din egen interkulturella kompetens i ledarskap och hur du kan utveckla verksamheten utifrån mångfalden bland personal, elever och föräldrar.

Anmäl dig i vårt kalendarium senast 18 september.

För mera information kan du kontakta Laura Ruz Haglöf, utvecklingsledare på Center för skolutveckling.