Språk och identitet i fokus under vecka 44


Publicerad 29 juni 2018

Årets utbildning i Teachers College Reading and Writing Project fokuserar på språk och identitet. Under två dagar i vecka 44 bjuder Center för skolutveckling in till en utbildning för lärare med utgångspunkt i TCRWP och flerspråkighet.

I årets utbildning medverkar Amanda Hartman från TCRWP vid Columbia University i New York, Catharina Tjernberg vid Karlstads Universitet och Göteborgs Stads språk- läs- och skrivutvecklare.

En språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från varje elevs alla språkliga tillgångar gynnar deras framtidsmöjligheter och tilltro till sin egen förmåga. TCRWP grundar sig i att den språkutvecklande undervisningen ska stötta eleverna i att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Eleverna ska bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sina röster hörda i ett demokratiskt samhälle. Barnets personliga möte med texten, lärarens roll, organisationen i klassrummet och en hög tro på elevens förmåga står i centrum.

Utbildningen innehåller både föreläsningar i storgrupp och workshoppar i mindre grupper. Stadens språk-, läs- och skrivutvecklare finns tillgängliga för stöd under och efter utbildningen.

Läs mer och anmäl dig i Center för skolutvecklings kalendarium:
Anmälan F-3

Anmälan 4-6

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Lotten Ekelund
Utvecklingsledare Karin Olsson