En textsida där ordet leadership är markerat med orange färg. Foto: mostphotos.com

Ny lärledarutbildning i oktober


Publicerad 16 april 2020

Nu är anmälan öppen till höstens omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning. Första tillfället är i oktober.

Lärledarutbildningen vänder sig till pedagoger i alla skolformer och syftet är att stärka den del av det kollegiala samtalet som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen. 

Utbildningen består av åtta heldagar där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i utmaningar från sin egen verksamhet med konkreta samtalsmodeller och praktiska övningar. Rektorer är inbjudna att delta under kursens avslutande träff.  

Beroende på hur situationen med corona utvecklar sig kan vissa träffar komma att genomföras digitalt. 

Anmälan 

Enhetschefen anmäler varje deltagare i Center för skolutvecklings kalendarium. 

Kontakta oss 

Lotten Ekelund 
​Utvecklingsledare Center för skolutveckling 
​lotten.ekelund@educ.goteborg.se 

Hör tidigare deltagare berätta om lärledarutbildningen: