Två elever sitter i klassrummet. Foto: Lo Birgersson

Ny kurs i genrepedagogik


Publicerad 30 mars 2023

Vill du utveckla din undervisning så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen? Känner du till den australienska genrepedagogiken Reading to Learn? Nu har du möjlighet att anmäla dig till kursen Genrepedagogik i teori och praktik på Göteborgs universitet.

Kursen vänder sig till dig som undervisar i textrika ämnen och vill kunna erbjuda eleverna en språk- och kunskapsutvecklande undervisning på solid teoretisk grund. Under kursen utvecklar du din förmåga att analysera och undervisa om ämnestypiska texter och att stötta läsning och skrivande.

Studietakten är kvartsfart för att du ska kunna ta akademiska poäng samtidigt som du undervisar eller läser andra kurser.

Sista dag för ansökan är 17 april. Mer information om kursen hittar du här:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/genrepedagogisk-undervisning-i-teo...

För mera information kontakta Center för skolutveckling:

Pernilla Andersson Varga, lektor
pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Susanne Staf, lektor
susanne.staf@educ.goteborg.se