Foto: Lo Birgersson/Göteborgs Stad

Stort intresse för praktiknära forskning i skolan


Publicerad 14 november 2018

Intresset är stort för praktiknära forskning i Göteborgs Stad. Det visar de många ansökningar till utdelningen av ULF-medel som kommit in från medarbetare inom utbildningsområdet.

Under 2017-2021 driver universiteten i Göteborg, Karlstad, Uppsala och Umeå en försöksverksamhet kring praktiknära forskning på uppdrag av regeringen. Göteborgs universitet, GU, samverkar med huvudmän i Göteborgsregionen genom ett ULF-avtal där förkortningen ULF står för utbildning, lärande och forskning. Lärare, förskollärare, rektorer, förskolechefer samt lärare och forskare vid universitetet har bjudits in att söka forskningsmedel för projekt upp till två år.

Ansökningar från alla skolformer

Totalt har cirka 100 projektskisser skickats in från Göteborgs Stad, kommunala huvudmän i GR och från akademin med idéer om praktiknära forskning. Ansökningar från anställda i Göteborgs Stad kommer från både förskola, förskoleklass, fritidshem, skola och gymnasium. De medarbetare som har ansökt arbetar inom en mängd olika yrken, från lärare och specialpedagoger till rektorer och förskolechefer.

- Det stora intresset visar en stor utvecklingsvilja och en stor potential till förbättringsarbete grundat i det som skollagen föreskriver: en skola som vilar på vetenskaplig grund och som utvecklar beprövad erfarenhet, säger Mats Widigson anställd på Center för skolutveckling, Utbildningsförvaltningen, och medlem i ledningsgruppen för försöksverksamheten vid Göteborgs universitet.

Utveckla utbildning och undervisning

Praktiknära forskning syftar till att utveckla utbildning och undervisning för att öka elevernas måluppfyllelse inom läroplanernas samtliga områden. Den kännetecknas av en forskning av hög kvalitet i nära samarbete med rektorer, förskollärare och lärare. Samarbetet bidrar till att den kunskap som forskningen ger blir relevant och snabbt kan användas i verksamheten. Praktiknära forskning gör samverkan med universitetet till en naturlig del av det förbättringsarbete som bedrivs. 

- Vi håller på att bygga upp något unikt som förstärker fördelen av att samarbeta. Genom ULF-avtalet kan olika yrkesgrupper inom skolan också ta initiativ till forskningsprojekt, inte bara forskare. Min förhoppning är att det ska bidra till forskning som är relevant för skolverksamheten och som gör skillnad, säger Magdalena Taube, projektledare för försöksverksamheten vid Göteborgs universitet och medlem i ledningsgruppen. 

Senast före årsskiftet meddelas vilka ansökningar som får ta del av forskningsmedlen. 

Mer om ULF-avtalet

Regerings utredning kring praktiknära forskning

Kontaktpersoner

Annika Koldenius Wall
Pressansvarig ULF-avtalet
Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 2015
Mobil: 072-350 07 53
E-post: annika.koldenius.wall@gu.se

Mats Widigson
Fil dr och lektor med inriktning mot likvärdighet och social inkludering
Center för skolutveckling
Telefon: 031-367 04 24
Mobil: 070-259 03 20
E-post: mats.widigson@educ.goteborg.se