Förskolebarn som leker på sin förskolegård. Foto: Lo Birgersson

Stort intresse för kurs om flerspråkighet


Publicerad 21 januari 2021

Söktrycket är stort till kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. Det finns ett fåtal platser kvar och sista ansökningsdag är 10 februari.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal. Den är digital och består av sex halvdagar med start i februari och avslutning i maj. 

Fokus på transspråkande

Satsningen är ett initiativ utifrån resultatet av en rapport kring språkfrämjande insatser i Göteborgs Stads förskolor och har fokus på transspråkande, barns mångspråkiga utveckling och lärande. Kursinnehållet bygger på den senaste forskningen om flerspråkighet och relevanta mål i läroplan för förskolan och är finansierad av Skolverket.

— Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter och kunskaper, berättar Annika Hellberg, lektor på Center för skolutveckling och en av kursens samordnare.

Under träffarna får deltagarna möta ledande forskare inom området och delta i workshoppar och samtal ledda av forskare från hela landet. Mellan träffarna får de pröva teorier och förhållningssätt i sin egen verksamhet. Dessutom får deltagarna under och mellan kurstillfällena möjlighet att delta i träffar och handledning av Center för skolutveckling.

Mer information och anmälan

Center för skolutvecklings kalendarium

Har du frågor?

Kontakta Laura Ruz-Haglöf, utvecklingsledare, laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se eller Annika Hellberg, lektor, annika.hellberg@educ.goteborg.se