Bygga svenska – om nyanländas språkutveckling


Publicerad 5 juni 2018

Utbildningen Bygga svenska är en av elva insatser i Göteborgs Stads utvecklingsplan för arbetet med nyanlända elever.

Bygga svenska vänder sig till lärare, språk-, läs- och skrivutvecklare och processtödjare för nyanlända elever i årskurs 1-6. Till hösten startar en ny omgång av kursen som ger kompetens i att bedöma nyanlända elevers språkutveckling i svenska och möjlighet att dela med sig av nya kunskaper i den egna verksamheten.

De fyra utbildningstillfällena sträcker sig från 11 september till 6 december:

11 september: Inger Lindberg och Morit Malm: Teoretisk bakgrund och bedömningsmodellen ur ett flerspråkighetsperspektiv.
2 oktober: Att bedöma utifrån de 5 stegen – lyssna och tala
21 november:  Att bedöma utifrån de 5 stegen – läsa och skriva
6 december: Tore Otterup: Nyanlända, språk och identitet

Anmäl dig via vårt kalendarium senast 31 augusti.

Skolverket: Bygga svenska

Kontakta oss

Utvecklingsledare Jaana Sandberg
Telefon: 0705-76 07 16
E-post: jaana.sandberg@educ.goteborg.se