Illustration: Visuell kommunikation

Språkutvecklande undervisning: Anmäl dig till nästa läsårs utbildningar


Publicerad 8 april 2022

Nu öppnar anmälan till Center för skolutvecklings fördjupande utbildningar i språkutvecklande undervisning som startar hösten 2022. Utbildningarna vänder sig till dig som jobbar i förskola, grundskola eller gymnasium och det finns flera olika inriktningar.

Utbildningarna sträcker sig över läsåret 22-23. Du kan läsa mer om innehåll, målgrupper och upplägg i länkarna till respektive utbildning nedan.

Du som arbetar i Göteborgs Stad anmäler dig i Utbildningsportalen. För dig som jobbar i friskola öppnar anmälan i maj.  

Utbildningar för förskollärare 

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, 7,5 högskolepoäng

Läs mer och anmälan

Kontakt: Karin Olsson

Genrepedagogik – Reading to learn

Läs mer och anmälan

Kontakt: Susanne Staf

Utbildningar för grundskollärare i åk F-9

Genrepedagogik - Reading to learn

Grupp 1: förskoleklass samt årskurs 1-3

Läs mer och anmälan

Grupp 2: klasslärare i årskurs 4-6 

Läs mer och anmälan

Grupp 3: Ämneslärare i årskurs 7-9 och gymnasiet

Läs mer och anmälan

Kontakt: Pernilla Andersson Varga


Skriva sig till lärande – språkutvecklande undervisning med digitala redskap som hävstång

Läs mer och anmälan

Kontakt: Helen Henriksson

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning utifrån Teachers College Reading and Writing Project

Läs mer och anmälan

Kontakt: Karin Olsson
 

Utbildningar för gymnasielärare

Genrepedagogik - Reading to learn

Läs mer och anmälan

Kontakt: Pernilla Andersson Varga

Skriva sig till lärande – språkutvecklande undervisning med digitala redskap som hävstång

Läs mer och anmälan

Kontakt: Helen Henriksson