Barn som tittar i kikare mot kameran. Foto: Lo Birgersson

Sök projektmedel för forskning i förskolan och skolan


Publicerad 3 oktober 2019

Nu kan du som är lärare, förskollärare eller rektor, oavsett skolform, i Göteborgs Stad åter igen söka pengar för att forska i förskolan eller skolan. Denna gång är inriktningen likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.

I oktober 2019 öppnar Steg 1 i den andra utlysningen av projektmedel för genomförande av ULF-projekt. Förra utlysningen var den första någonsin och resulterade i att sju förskolor och skolor i Göteborgsregionen nu driver forskningsprojekt. Ett av dem, på Hovåsskolan, uppmärksammades i slutet av september av utbildningsminister Anna Ekström.

Skriv ner din forskningsidé

I första ansökningsomgången lämnar den sökande in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet.

En forskningsskiss beskriver kortfattat projektidén på max 2 A4-sidor, och hur den bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola och skola. Om projektet går vidare till steg 2 ska ni skriva en mer detaljerad beskrivning.

Ännu är inte utlysningsdatum klart, men för att projekten ska kunna börja hösten 2020 så kommer ansökningsprocessen gå snabbt. När utlysningen kommer har du två veckor på dig att lämna in ansökan. Aktuella datum kommer att publiceras på ULF:s webbplats.

Workshop ger dig stöd i din ansökan

Den 14 oktober har du med en forskningsidé möjlighet att delta i en workshop där lektorer från Center för skolutveckling hjälper dig att renodla idén och skriva din ansökan till steg 1. Om idén går vidare till steg 2 kommer du även i fortsättningen kunna få stöd av lektorerna. 

Anmäl dig till workshoppen

Du är behörig att lämna in en forskningsskiss om du är:

  • tillsvidareanställd som lärare eller förskollärare i Göteborgs Stad
  • tillsvidareanställd som rektor eller förvaltningschef i Göteborgs Stad

Även anställda i fristående förskolor och skolor i Göteborgsregionen kan ansöka under förutsättning att skolhuvudmannen ingått överenskommelse om samverkan.

Om ULF

ULF är ett regeringsuppdrag om samverkan kring praktiknära skolforskning som pågår mellan 2017 och 2021. Göteborgs Stad och andra skolhuvudmän i Göteborgsregionen har gjort en överenskommelse med Göteborgs Universitet där de bestämt hur samarbetet och bedömningen av projekten ska se ut.

Mer om ULF på Göteborgs universitets webbplats