Ett barn som bygger med klossar. Foto: Pixabay

Webbinarium om praktiknära forskning


Publicerad 29 januari 2021

Den praktiknära forskningen i förskola och skola blir allt viktigare. Den 22 februari anordnas ett webbinarium där du får ta del av erfarenheter från de pågående ULF-forskningsprojekten i Göteborgsregionen och lyssna till sakkunniga som samtalar om praktiknära forskning.

ULF står för utveckling, lärande och forskning. Det är en nationell försöksverksamhet som arbetar för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Under webbinariet den 22 februari klockan 13-16 deltar:

  • Maria Andersson, skolchef, förskola och grundskola, Kungsbacka kommun.
  • Jonas Emanuelsson, föreståndare för CUL, centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet.
  • Pär Gustafsson, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och ordförande i utbildningsnämnden, Göteborgs Stad.
  • Åke Ingerman, dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
  • Maria Jarl, rektorsråd lärarutbildningsfrågor och projektägare för ULF vid Göteborgs universitet.
  • Helene Odenljung, ordförande utbildningsgruppen Göteborgsregionen.
  • Bengt Randén, förvaltningsdirektör grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad.
  • Martin Tallvid, lektor på center för skolutveckling, Göteborgs Stad.
  • Helle Wijk, viceprefekt, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  • Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionen.

Anmälan senast 18 februari.

Inbjudan (pdf)

Mera information om ULF-avtal

Kontakta oss

Lektor Mats Widigson
Center för skolutveckling
mats.widigson@educ.goteborg.se