Paula Palmdahl är ny verksamhetschef för Center för skolutveckling i Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad. Foto: Katarina G Strandberg

Paula Palmdahl ny chef för Center för skolutveckling


Publicerad 10 augusti 2022

Paula Palmdahl är ny verksamhetschef för Center för skolutveckling i utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Paula Palmdahl har tidigare arbetat som lärare och rektor i Göteborgs Stad i nästan 25 år men kommer närmast från Härryda kommun där hon varit verksamhetschef för grundskolan. Nu ska hon alltså leda enheten Center för skolutveckling som har uppdraget att stödja, inspirera och utmana till skolutveckling i alla skolformer.

Som lärare och rektor har jag haft förmånen att få ta del av den kompetens, de fortbildningsmöjligheter och bidrag till skolutveckling som finns på Center för skolutveckling. Jag ser att vår verksamhet har mycket att tillföra stadens arbete med att skapa likvärdighet och att ständigt utveckla undervisning och verksamhet i ett 1-19-perspektiv och för vuxenutbildning, säger hon.

En likvärdig förskola och skola är något som särskilt engagerar Paula Palmdahl.

Vi arbetar i en stor, brokig och i många avseenden utmanande stad. Jag ser fram emot att återigen få vara en del i det stora maskineri som ständigt arbetar för att skapa ökad kvalitet och likvärdighet för de vi är till för. Jag ser också fram emot ett gott samarbete med de olika förvaltningar som Center för skolutveckling har i uppdrag att stödja.

Paula Palmdahl startar sitt nya uppdrag den 8 augusti och efterträder Jan Mellgren som gått i pension.

Mer om Center för skolutvecklings uppdrag på goteborg.se

Kontakta oss

E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se