En elev sitter framför datorn med mobil och väska bredvid sig. Foto: unsplash.com

Distansundervisning gav lärdomar för framtiden


Publicerad 21 oktober 2020

Högre arbetsbelastning bland lärarna, oro för elevernas möjlighet att nå målen men också nya arbetssätt och verktyg att använda i undervisningen i framtiden. Det visar en studie av vårens distansundervisning i Göteborg.

I mitten av mars 2020 gick gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, högskolor och universitet över till distansundervisning för att undvika spridningen av coronaviruset.

Tre lektorer på enheten Center för skolutveckling har tillsammans med en specialpedagog beskrivit erfarenheter av distansundervisningen som kan användas i undervisningen i framtiden. Studien är gjord på uppdrag av avdelningen för digitalisering och innovation inom Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

I studien intervjuades lärare och elever på stadens gymnasieskolor. Resultatet visar att lärarnas arbetsbelastning ökade och att de vara oroliga för elevernas möjligheter att klara målen. Det väckte frågor om hur distansundervisning fungerar för olika individer.

Studien visar också behovet av att lärarna får möjlighet att använda digitala verktyg effektivt och flexibelt. Många av de nya arbetssätt och verktyg som användes under våren 2020 kommer att användas i undervisningen i framtiden och både elever och lärare upplever det enkelt att genomföra möten på distans.

Nu finns ett gyllene tillfälle att skapa beprövad erfarenhet kring digitalisering och distansundervisning, skriver lektorerna och specialpedagogen i sin rapport.

Rapporten Att skapa närvaro på distans