Lärtorget - ett digitalt verksamhetsstöd för pedagoger och skolledare


Publicerad 18 mars 2021

Idag öppnar Lärtorget, ett digitalt verksamhetsstöd för dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning. Lärtorget drivs av Center för skolutveckling och ska bidra till ett kollektivt lärande och kunskapsbyggande för pedagoger och skolledare i Göteborg.

Inspiration, lärresurser och fortbildning

På Lärtorget kan du orientera dig, omvärldsbevaka och fördjupa dig kring olika pedagogiska utvecklingsområden och hitta vägar till fortbildning. Här hittar du bland annat artiklar, filmer, bloggar, en kalender för fortbildning och olika lärresurser att använda i din undervisning. Även tidigare publicerat material från Pedagog Göteborg finns på Lärtorget.

Olika verksamheter bidrar med innehåll

På Lärtorget bidrar olika verksamheter, både inom staden och externa samarbetspartners, till innehållet. Genom att samla resurser och erbjudanden på en gemensam sida blir det lättare för dig att hitta det som är intressant för just dig i din roll.

Länk till Lärtorget: https://lartorget.goteborg.se


Kontakt: Jan Mellgren, verksamhetschef Center för skolutveckling, e-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se