Foto: pixabay.com

Så kan skolan hantera nätmobbning


Publicerad 13 juni 2018

Skolan och huvudmannen har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör skolan det bäst?

I höst arrangeras för fjärde gången en utbildning om nätmobbning. Kursen sträcker sig över fyra halvdagar där universitetslektor och leg psykolog Sofia Berne ger råd och tips på strategier för att förebygga, upptäcka och stoppa nätmobbning. Utbildningen vänder sig till skolpersonal som möter nätmobbning i sitt arbete. 

Läs mer och anmäl dig via Center för skolutvecklings kalendarium.

För mer information kontakta utvecklingsledare Göran Englund: 
Telefon: 070-380 05 73
E-post: goran.englund@educ.goteborg.se