Illustration: en silhuett av två unga personer som läser under ett träd.

Konferens om läsning, barn och unga


Publicerad 8 augusti 2022

I oktober anordnas en konferens på Göteborgs universitet, Pedagogen, om läsning, barn och unga. På konferensen diskuteras frågan om vad det betyder för demokratin att ojämlikheten växer i barns och ungas kunskaper i läsning.

I Sverige finns stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse, beroende på bostadsort och skola. Svenskar har också olika tillgång till folk- och skolbibliotek.

Göteborg är en Unesco City of literature och det har aktualiserat frågan om hur litteraturens och läsandets kraft kan omsättas i praktiken.

Konferensen Demokrati och läsning äger rum 31 oktober och vänder sig till dig som är yrkesverksam eller utbildar dig inom bibliotek, skola eller andra områden som är inriktade på litteratur och läsning. Bland talarna finns Gustav Fridolin, Göteborgs universitet, Anneli Jordahl, författare och litteraturkritiker och Johan Söderman från Folkbildningsrådet.

Lartorget.se: Mer information och anmälan

Inbjudan (PDF)