Skapa team kring flerspråkighet


Publicerad 24 november 2017

Den 31 januari startar kursen Flerspråkighet i skola och samhälle för skolledning, Elevhälsan och lärare.

Utbildningen är upplagd som en teamutbildning, där skolpersonal med olika professioner tillsammans använder  kunskaper från kursen i den egna verksamheten. Varje team består av 4-7 personer med tre olika professioner från respektive skola.

Teamen får uppgifter att jobba med tillsammans mellan föreläsningarna. Det ger personalen en möjlighet att kollektivt utvecklas och snabbare pröva sina nya kunskaper i praktiken. Teamarbetet skapar också nya kontaktytor mellan skolans olika professioner, för att bana väg för nya arbetssätt där all personal är involverad. Rektorn eller skolledaren deltar och stöttar teamen under kursen och får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. 

Det är möjligt att ta poäng på kursen (7,5 hp). Kursen går att tillgodoräkna mot SSA111 Grundkurs i svenska som andraspråk, delkurs 3: Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Inbjudan till utbildningen

Anmäl dig till kursen i vårt kalendarium.

För mer information kan du kontakta:
Pernilla Andersson Varga
Telefon: 031-367 04 21
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se