Foto: Susanne Staf

Fortsatt satsning på genrepedagogiken R2L

För femte läsåret i rad erbjuder Center för skolutveckling en gedigen fortbildning i genrepedagogik. Reading to Learn, R2L, riktar sig till lärare i alla ämnen, anställda i Göteborgs Stad. Årets kurs startar i augusti 2018.

Under fortbildningen lär sig lärare i alla ämnen att undervisa på ett explicit och språkutvecklande sätt som ger alla elever möjlighet att nå skolans kunskapsmål.

R2L synliggör både ämnesspecifika och språkliga krav och ger lärare konkreta undervisningsverktyg att använda i klassrummet. Att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter blir allt viktigare ju äldre eleven blir och är en förutsättning att klara studier på gymnasiet och högskolan.

Kostnaden för årets R2L-utbildning är 3500 kronor för grundkursens åtta utbildningsdagar och 2000 för fortsättningskursens fyra utbildningsdagar.

Kursens upplägg

Så här anmäler du dig

Anmäl gärna hela skolans arbets- eller ämneslag och alltid minst två lärare. 

Anmälan grundutbildning

Anmälan fortsättningsutbildning

Mer om R2L

Pedagog Göteborg: Teorierna bakom R2L

Filmer på pedagog.goteborg.se om lärare i Göteborg som tillämpar R2L-pedagogiken:

Samarbete fick igång språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande metod lyfter eleverna

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Jaana Sandberg
Telefon: 031-367 04 19
Mobil: 070-576 07 16
E-post: jaana.sandberg@educ.goteborg.se