Foto: Lo Birgersson

Svensklärare med årskurs 8 sökes till forskningsstudie


Publicerad 27 maj 2022

Är du svensklärare i Göteborgs Stad och ska undervisa en årskurs 8 läsåret 22/23? Då kan du delta i en forskningsstudie som visar hur dina elevers sakprosaläsning och litteraturläsning utvecklas under läsåret.

Studien genomförs av Karlstads universitet i samarbete med Skolforskningsinstitutet och leds av forskare som är experter på läsning och läsundervisning. 

Vad innebär det att delta i studien?

Som lärare behöver du avsätta fyra lektionspass: Två i slutet av augusti 2022 och två i slutet av maj 2023. I samband med skolstarten genomför du två läsförståelsetest med eleverna under vecka 33–35. Det ena testet prövar sakprosaläsning och tar 60 minuter. Det andra testet prövar skönlitterär läsning och tar också 60 minuter. I maj 2023, vecka 20–21, genomför du båda testerna en gång till med samma elever. 

Karlstads universitet levererar allt testmaterial upptryckt och färdigt. Allt du behöver göra är att genomföra testerna i din klass och sända tillbaka dem till Karlstads universitet.  

Vad har du för nytta av att delta?

Som lärare kommer du att få uppgifter om hur elevernas sakprosaläsning och litteraturläsning har utvecklats under läsåret. 

Du får också ett textkompendium med tio utvalda noveller, skrivna av några av Nordens skickligaste författare. Novellerna är särskilt utprövade för att utmana och engagera högstadieelever. Du väljer själv om och hur du vill använda texterna under läsåret. 

Du blir också inbjuden till en gemensam återkoppling då forskarna berättar mer om resultaten och presenterar undervisningsupplägg kopplade till novellerna. Då blir det också möjligt att jämföra de egna resultaten med andra klasser som deltagit. 

Anmäl dig till studien

Information om forskningsstudien och anmälan

För mera information kontakta:

Michael Tengberg
Institutionen för pedagogiska studier
Karlstads universitet
michael.tengberg@kau.se