Lärare sitter på huk i klassrummet och prataar

Ny chans att gå lärledarutbildning


Publicerad 24 maj 2023

Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Center för skolutvecklings lärledarutbildning vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, i Göteborgs Stad och i fristående verksamheter.

Kollegialt lärande innebär att tillsammans med kollegor lära och utveckla verksamheten till gagn för barns och elevers lärande. Under kursen varvas teori med praktiska övningar kring kollegialt lärande och lärgruppsarbete. Du får öva på att inventera utvecklingsområden, reflektera och att använda verktyg och modeller för att leda utvecklingsprocesser.

Höstens lärledarutbildning startar 5 september och innehåller fyra heldagar på hösten och fyra på våren. Till kursens avslutande träff är rektor inbjuden för att få ökad insikt i lärledarens roll i verksamheten, och vad lärledaren kan bidra med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Du anmäler dig i Utbildningsportalen:

Anmälan för medarbetare i Göteborgs stad

Anmälan för medarbetare i fristående verksamheter eller andra kommuner

Läs mer och anmäl dig i Lärtorgets kalender

Kontakta oss

Utvecklingsledare Per Fagerström
per.fagerstrom@educ.goteborg.se

Utvecklingsledare Nina Ivarsson
nina.ivarsson@educ.goteborg.se