Marie Sköld, tidigare rektor på Nordlyckeskolan, tycker att projektet med Universitetsskolor har gett lärarna nya, nyttiga erfarenheter. Foto: Katarina Gunnarsson Strandberg

Många vinster med universitetsskolor


Publicerad 4 december 2017

- Rollen som universitetsskola fick ämneslaget att börja reflektera mera kring undervisningens innehåll och kvalitet. Det säger Marie Sköld, rektorn som sa ja till att låta Nordlyckeskolan bli en av Göteborgs Stads universitetsskolor.

Inom ramen för pilotprojektet Brobyggaren, som nu permanentas, finns en avsiktsförklaring mellan ett antal universitetsskolor, särskilt utvalda högstadie- och gymnasieskolor, och Göteborgs Stad och Göteborgs universitet. Studenter som läser i 125 procents studietakt för att utbilda sig till lärare inom teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, just på universitetsskolorna. Idén med universitetsskolor kommer ursprungligen från universitetet i Stanford som inspirerat flera lärosäten att pröva konceptet.

Gav kompetensutveckling

Marie Sköld, nu områdeschef i stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen men tidigare rektor, var med från starten när Nordlyckeskolan blev universitetsskola. Hon såg möjligheten att göra en insats för att minska bristen på legitimerade lärare i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen genom att medverka i projektet och samtidigt öka möjligheten att rekrytera lärare.

- Att gå med i projektet blev en kompetensutveckling och gav mina lärare nya erfarenheter då man mötte en annan typ av student, en student med erfarenhet från arbetslivet, ofta med spetskompetens inom något område. Lärarutbildarna fick också möjlighet att träffa meriterade forskare vid olika föreläsningar inom projektets ram, vilket var mycket uppskattat.

- Mina lärare är vana vid att ta emot VFU-studenter. Att handleda Brobyggarstudenter ställer andra krav då man inte har lika lång tid på sig att handleda de här studenterna i hantverket att leda en grupp elever till ett ökat lärande, trygghet och trivsel, fortsätter Marie Sköld.

Hög kvalitet på handledarutbildningen

Universitetsskolornas lärare har fått en särskild handledarutbildning för att kunna stötta studenten under praktiken. 

- Handledarutbildningen håller hög kvalitet och har bidragit till nya diskussioner i ämneslaget. Utbildningen har hjälpt dem att ta vara på det som studenten tar med sig från universitetet och reflektera kring det.

För att knyta skolan och universitetet närmare varandra är dialogsamtal ett centralt begrepp hos universitetsskolorna. I de samtalen träffas studentlaget, VFU-läraren, en ämnesrepresentant från den naturvetenskapliga fakulteten och de lokala lärarutbildarna för att diskutera situationer under lektionerna som studenten vill ta upp. I Marie Skölds roll som rektor innebar det att förändra organisationen och ge förutsättningar så att lärarna verkligen skulle få tid att genomföra dialogsamtalen.

- Dialogsamtalen har varit mycket givande och utvecklande både för studenterna och deras handledare. Vi behöver fortsätta diskutera hur vi får till samarbetet konkret och hur vi ger lärarna tid till att handleda. Det är också bra om det finns flera studenter på varje skola som gör sin praktik samtidigt dels för att studenterna lär mycket av varandra och dels för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet på universitetsskolan, säger Marie Sköld.