Nya medel för praktiknära forskning


Publicerad 27 juni 2022

Fyra projekt har fått medel för praktiknära forskning inom ramen för ULF. - Praktiknära forskning och samverkan med akademin är en viktig pusselbit i en attraktiv förskola och skola, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling och Göteborgs representant i ULF Göteborgsnoden.

Utlysningen är den tredje sedan den nationella försöksverksamheten ULF startade på uppdrag av regeringen. I årets utlysning kom 40 ansökningar in från lärare, skolor och forskare. Fyra projekt beviljades medel på en miljon kronor vardera. 

De beviljade projekten berör områdena flerspråkighet, undervisning i grundsärskola och forskning kring ämnena matematik, teknik och naturvetenskap.

- Jag är särskilt glad för att de projekt som tilldelades medel är angelägna sett ur skolverksamheternas behov och även i ett större sammanhang. Exempelvis är frågan om flerspråkighet som resurs i undervisning synnerligen viktig för en likvärdig förskola och skola. Och praktiknära forskning inom särskolan är viktigt, då det är en skolform som behöver forskning och är i starkt behov av ökad kompetensförsörjning, säger Mats Widigson.

ULF står för utveckling, lärande och forskning och tanken är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola. Göteborgs universitet samverkar kring ULF med Göteborgs Stad och Göteborgsregionen. I den oberoende bedömningskommittén finns ledamöter från både verksamhet och akademi.

- Satsningen på praktiknära forskning kommer att öka, och vi som huvudman behöver uppmuntra och ge stöd till fler att söka. Det är viktigt att vi är aktiva i att etablera samverkan med akademin tidigt i forskningsprocessen, säger Mats Widigson.

När Göteborgs Stad bygger upp sin forskningsarena förstärks möjligheterna till ett sådant stöd. Från i höst finns en vetenskaplig ledare på plats och tillsammans med lektorer på Center för skolutveckling och de olika utbildningsförvaltningarna organiseras för att ytterligare stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund.
Regeringen har beslutat att ULF ska permanentas med en ny organisation senast 2024.

Mer om projekten på gu.se