Foto: Lo Birgersson

Sök projektmedel för praktiknära forskning


Publicerad 15 oktober 2018

Nu kan du söka medel för praktiknära forskning, tack vare ett samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionens skolor.

Under 2017-2021 driver universiteten i Göteborg, Karlstad, Uppsala och Umeå en försöksverksamhet kring praktiknära forskning. Praktiknära forskning syftar till att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund där forskningen utgår från skolans eget behov av ny kunskap. Dessutom ska forskningen bidra till att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Forskningsmedel för två år

Göteborgs universitet, GU, samverkar med huvudmän i Göteborgsregionen genom ett ULF-avtal där förkortningen ULF står för utbildning, lärande och forskning. Därför bjuder GU och huvudmännen nu in lärare, förskollärare, rektorer, förskolechefer samt lärare och forskare vid universitetet att söka forskningsmedel för projekt upp till två år. 

- Att utlysa medel för forskningsprojekt inom ramen för ULF-avtalet bidrar till att forskning och beprövad erfarenhet blir en naturlig del av verksamheten, säger Mats Widigson, fil dr och lektor med inriktning mot likvärdighet och social inkludering, Center för skolutveckling.

Bidra till ökad användbarhet

Projekten som finansieras av ULF-avtalets forskningsmedel ska bidra till ökad användbarhet i förskola och skola samt till ökad kunskap inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet.

Du är behörig att söka om du är tillsvidareanställd som lärare, förskollärare, rektor eller förskolechef hos en skolhuvudman i Göteborgsregionen eller tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet.

- Vi ser gärna att VFU-studenter kopplas in i forskningsprocessen, eftersom att syftet med ULF-avtalet är att också lärarutbildningen utvecklas, säger Mats Widigson.

Ansök senast 29 oktober

Från och med den 15 oktober och fram till den 29 oktober klockan 24 kan du skicka in din ansökan.

Webbformulär för ansökan

Mer om ULF-avtal och hur du ansöker 

Kontakta oss

Fil.dr och lektor Mats Widigson
mats.widigson@educ.goteborg.se