Foto: Lo Birgersson

Skolnärvaro temat på elevhälsans upptaktsdag


Publicerad 12 augusti 2019

Den 2 september samlas elevhälsan i Göteborgs Stad på Svenska mässan för en upptaktsdag med skolnärvaro i fokus.

Upptaktsdagen vänder sig till rektorer, skolledare och personal inom elevhälsan i grundskolan och gymnasiet. Dagen innehåller intressanta föreläsningar och en möjlighet att träffa kollegor.

Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut och författare, föreläser om skolnärvaro utifrån svensk och internationell forskning.

Joanna Lundin är författare till boken En skola som fungerar för alla, och talar om vikten av att hitta fungerande samarbetsformer mellan hem och skola.

Annelie Karlsson, specialpedagog och rektor föreläser om skolnärvaro och hemmasittare.

Anmäl dig senast 15 augusti

Anmäl dig i Center för skolutvecklings kalendarium senast 15 augusti.

Kontakta gärna

Koordinator Berit Wallsten
berit.wallsten@educ.goteborg.se