Tre lärare under en workshop i utbildningen Reading to learn. Foto: Katarina G Strandberg

Klart för nästa års R2L-utbildning


Publicerad 11 april 2017

Nästa års utbildning i Reading to learn, R2L, är färdigplanerad. Utbildningen riktar sig till lärare som undervisar i alla ämnen och som vill kompetensutveckla sig i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Reading to learn ger lärare ett verktyg att utveckla undervisningen så att den tydligare möter de ämnesspecifika och språkliga krav som olika skolämnen ställer. 

Till läsåret 2017-18 finns 60 platser på grundutbildningen och 20 platser på fortsättningsutbildningen. I grundutbildningen ingår fyra workshoppar på två dagar vardera, totalt åtta dagars utbildning. I fortsättningsutbildningen ingår fyra heldagsworkshoppar. Alla som deltar får individuell handledning en gång per termin.

Utbildningen riktar sig främst till lärare som arbetar med nyanlända elever och flerspråkiga elever i grundskolan från år 4-9 och i gymnasieskolan. Lärare i alla ämnen är välkomna. Varje skola måste ha med team med minst två pedagoger, gärna fler.

Mer om utbildningen

Mer om Reading to learn på sidan om språk och lärande

Anmälan med pedagogens namn, undervisningsämnen, årskurs till hösten och skola görs av rektor per e-post till: jaana.sandberg@educ.goteborg.se