En elev och en lärare samtalar framför en bärbar dator i klassrummet. Foto: Lo Birgersson

Utbilda dig i språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Publicerad 16 augusti 2023

Det finns platser kvar till några av Center för skolutvecklings kostnadsfria utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning under läsåret 2023-24.

Genrepedagogik – Reading to Learn, fortsättningskurs

Utbildningen ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne.

Målgrupp: Lärare i alla skolformer
Kursstart: 30 augusti
Sista anmälningsdag: 25 augusti
Anmälan och mer information

Högläsning och strukturerade samtal utifrån skönlitteratur

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur lärare kan arbeta strukturerat med skönlitterära texter. Innehållet är inspirerat av arbetssättet Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP och omfattar nio tillfällen under läsåret.

Målgrupp: Lärare i F–3
Kursstart: 18 september
Sista anmälningsdag: 22 augusti
Anmälan och mer information

Skriva sig till lärande, STL

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om språkutvecklande arbetssätt där pedagogik och digital teknik kombineras för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen. Kursen omfattar ett tiotal tillfällen med både fysiska träffar och digitala gruppsamtal.

Målgrupp: Lärare i alla ämnen, åk F–9
Kursstart: 7 september
Sista anmälningsdag: 22 augusti
Anmälan och mer information

Kontakta center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se om du vill veta mer.