Illustratör: Cecilia Fors

Hälsa och lärande temat på elevhälsans upptaktsdag


Publicerad 18 maj 2018

Den 10 september arrangerar Center för skolutveckling upptaktsdagen för elevhälsan och rektorer. Nu har anmälan öppnat.

Upptaktsdagen arrangeras varje år med syftet att ge ny inspiration och kunskap för elevhälsans professioner. På förmiddagen föreläser Torkel Klingberg, Anders Hansen och Eva Hjörne på temat hälsa och lärande för de cirka 900 deltagarna. På eftermiddagen samlas deltagarna i grupper för program som är anpassat till de olika professionerna. 

Flera myndigheter och frivilligorganisationer ställer ut under dagen. 

Inbjudan och program

Kontakta oss 

Maria Amström, utvecklingsledare
maria.amstrom@educ.goteborg.se

Marie Olander, utvecklingsledare
marie.olander@educ.goteborg.se

Lena Simonson Garsbo, skolhälsovårdsöverläkare
lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se