Liliana Casimiro är en av studiehandledarna på Språkcentrum som deltagit i projektet. Foto: Katarina G Strandberg

Rapport: Studiehandledning på distans påverkar inte kvaliteten


Publicerad 16 juni 2022

Studiehandledning kan erbjudas som fjärrundervisning utan att kvaliteten blir sämre. Det konstaterar grundskoleförvaltningens mottagningsenhet, Språkcentrum och Center för skolutveckling i en gemensam rapport.

I projektet Studiehandledning som fjärrundervisning har arbetsgruppen undersökt hur studiehandledning kan bedrivas så att den främjar elevens lärande, men också på hur digitala hjälpmedel kan underlätta. Fem studiehandledare, sex lärare och sex elever mellan 8 och 16 år har intervjuats i projektet, som pågått under 2021 och 2022.

Utgångspunkten har varit skolans uppdrag, likvärdig studiehandledning i staden och att se studiehandledning som allas angelägenhet. Genom studiehandledning får flerspråkiga elever samma möjlighet att klara skolans krav som andra elever.

I studien blir det tydligt att planeringen och samarbetet mellan läraren och studiehandledaren är avgörande för att undervisningen ska fungera, oavsett undervisningsform. Även dokumentationen efteråt kan fungera bra eller till och med bättre med fjärrundervisning och digitala verktyg. En annan fördel är den minskade restiden för studiehandledarna.

Nu ska grundskoleförvaltningen och Språkcentrum diskutera resultatet av studien för att se hur den kan bidra till att utveckla studiehandledningen i Göteborgs Stad.  

Rapport: Studiehandledning som fjärrundervisning 

Artikel om projektet på lartorget.goteborg.se