Ansökan till forskningsskolan CUL ska lämnas in senast 2 mars. Foto: unsplash.com

Dags att ansöka till forskarskolan CUL


Publicerad 22 januari 2020

Har du förskollärar- eller lärarexamen och vill forska inom utbildningsvetenskap? Då kan du ansöka till forskarskolan CUL. - För enskilda lärare ger forskarskolan en möjlighet till fördjupning och utveckling, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling.


Utbildningen startar hösten 2020 och innebär att du anställs som doktorand vid Göteborgs universitet eller att din arbetsgivare finansierar dina lönekostnader under studietiden. 

Sedan starten 2005 har CUL forskarskola på Göteborgs universitet antagit fler än 120 doktorander, ett viktigt bidrag till en förskola och skola på vetenskaplig grund.

Forskarutbildade lärare är en avgörande resurs för en förskola och skola på vetenskaplig grund. De bidrar inte enbart med kunskaper utan även till ett vetenskapligt förhållningssätt och till god samverkan med forskarsamhället. Efterhand ökar förskolans och skolans egen vetenskapliga kapacitet, vilket bidrar till skolutveckling. En utbildningsverksamhet som inte deltar i forskning eller tar till sig forskningsrön, blir omodern och ineffektiv, med sämre resultat som följd, säger Mats Widigson. 

Forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, sker i samverkan med Humanistiska, IT-, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. 

Få svar på dina frågor den 27 januari

Om du vill veta mer kan du besöka informationskvällen på Pedagogen den 27 januari. Då får du svar på frågor om inom vilka ämnen du kan forska, hur din utbildning kan finansieras och vad det innebär att studera på forskarnivå. Ansökan till forskarskolan ska vara inlämnad senast 2 mars. 

Informationskväll 27 januari

Mer om forskarskolan CUL