Foto: Lo Birgersson

Uppdragsutbildning ska utveckla fritidshemsverksamheten


Publicerad 11 mars 2019

Nu kan personal på fritidshem utbilda sig på arbetstid tack vare en uppdragsutbildning för Göteborgs Stad. Kursen startar i juni 2019.

- Det här är en möjlighet för rektorerna att ge sin personal ökad kunskap om verksamheten och få fler att utbilda sig vidare, helt i linje med vad som framkommit i skolutredningen, säger Jan Mellgren, verksamhetschef på Center för skolutveckling.  

Kursen heter Lek, fritid och relationer i fritidshem och omfattar 7,5 högskolepoäng, fördelade på 13 tillfällen. Den anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. 

På kursen får medarbetarna utveckla sin förmåga att arbeta utifrån fritidshemmets uppdrag även om de inte har utbildning som grundlärare.  

- Utbildningen är utformad så att innehållet blir en resurs för arbetslaget och skolan i deras utvecklingsarbete där praktik och forskning kopplas samman, säger Jan Mellgren.  

De medarbetare som inte har behörighet som grundlärare med inriktning mot fritidshem har möjlighet att söka. Den som sedan vill läsa vidare på Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem kan tillgodoräkna sig poängen från kursen. 

Så här går ansökan till 

Varje rektor anmäler sin personal till utbildningen. Kursen har 30 platser och sista dag att anmäla sig är 5 april. 

Mer om kursen och länk till anmälan 

För mer information kontakta: 

Birgitta Roos Haraldsson 
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet 
031-786 23 64 
birgitta.roos-haraldsson@ped.gu.se