Aktuellt

 • Anmälan till lärledarutbildningen öppen

  Publicerad 28 december 2023
  Nu kan du anmäla dig till nästa omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning.
 • Flera mötesplatser för lärare i vår

  Publicerad 28 december 2023
  Under nästa år anordnar Center för skolutveckling flera mötesplatser för lärare. Hittills inplanerade teman är kollegialt lärande, mikrobiologi och multimodala digitala texter i undervisningen.
 • Ett steg närmare nationellt ULF-avtal

  Publicerad 3 juli 2023
  I juni lämnade en arbetsgrupp över ett förslag till nationellt ULF-avtal till regeringen. Förslaget innebär en storsatsning på praktiknära forskning.
 • Ny chans att gå lärledarutbildning

  Publicerad 24 maj 2023
  Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Center för skolutvecklings lärledarutbildning vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, i Göteborgs Stad och i fristående verksamheter.
 • Anmälan öppen till Barn- och elevhälsans upptaktsdag

  Publicerad 17 maj 2023
  Temat för barn- och elevhälsans upptaktsdag är självtillit och motståndskraft och hur vi främjar lärande och psykisk hälsa hos barn och elever. Evenemanget är kostnadsfritt för medarbetare i Göteborgs Stad.
 • Anmäl dig till våra utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning

  Publicerad 19 april 2023
  Nu är anmälan öppen till Center för skolutvecklings utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Utbildningarna löper över läsåret 2023-24 och är kostnadsfria för medarbetare i staden.
 • Testa din forskningsidé på en workshop

  Publicerad 19 april 2023
  Har du och dina kollegor en idé om vad ni vill utveckla i förskolan och skolan? Ta med er forskningsidé till Center för skolutvecklings workshop om ULF-ansökan.
 • Ny kurs i genrepedagogik

  Publicerad 30 mars 2023
  Vill du utveckla din undervisning så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen? Känner du till den australienska genrepedagogiken Reading to Learn? Nu har du möjlighet att anmäla dig till kursen Genrepedagogik i teori och praktik på Göteborgs universitet.
 • Camilla Björklund är vetenskaplig ledare för Göteborgs Stad

  Publicerad 24 februari 2023
  Sedan augusti 2022 är Camilla Björklund vetenskaplig ledare för utbildningsområdet i Göteborgs Stad. Uppdraget innebär att hon ska leda och stödja skolutveckling på vetenskaplig grund för ökad likvärdighet och kvalitet i utbildningen.
 • Språk-, läs- och skrivutveckling temat vid Skolverkets besök

  Publicerad 23 februari 2023
  I veckan gästades stadens språk-, läs- och skrivutvecklarnätverk av två representanter från NCS vid Skolverket. Syftet med besöket var att få en ökad inblick i nätverkets organisation och arbete och utbyta erfarenheter.
 • Språkutvecklande undervisning i fokus under vecka 44

  Publicerad 2 november 2022
  När eleverna har höstlov är det intensiva dagar för många lärare i Göteborg. Hundrafemtio lärare som deltar i de språkutvecklande utbildningarna Reading to learn och Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, har fortbildning under veckan.
 • Paula Palmdahl ny chef för Center för skolutveckling

  Publicerad 10 augusti 2022
  Paula Palmdahl är ny verksamhetschef för Center för skolutveckling i utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.
 • Konferens om läsning, barn och unga

  Publicerad 8 augusti 2022
  I oktober anordnas en konferens på Göteborgs universitet, Pedagogen, om läsning, barn och unga. På konferensen diskuteras frågan om vad det betyder för demokratin att ojämlikheten växer i barns och ungas kunskaper i läsning.
 • Nya medel för praktiknära forskning

  Publicerad 27 juni 2022
  Fyra projekt har fått medel för praktiknära forskning inom ramen för ULF. - Praktiknära forskning och samverkan med akademin är en viktig pusselbit i en attraktiv förskola och skola, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling och Göteborgs representant i ULF Göteborgsnoden.
 • Rapport: Studiehandledning på distans påverkar inte kvaliteten

  Publicerad 16 juni 2022
  Studiehandledning kan erbjudas som fjärrundervisning utan att kvaliteten blir sämre. Det konstaterar grundskoleförvaltningens mottagningsenhet, Språkcentrum och Center för skolutveckling i en gemensam rapport.
 • Svensklärare med årskurs 8 sökes till forskningsstudie

  Publicerad 27 maj 2022
  Är du svensklärare i Göteborgs Stad och ska undervisa en årskurs 8 läsåret 22/23? Då kan du delta i en forskningsstudie som visar hur dina elevers sakprosaläsning och litteraturläsning utvecklas under läsåret.
 • Anmäl dig till höstens lärledarutbildning

  Publicerad 24 maj 2022
  Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Anmäl dig till höstens omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning.
 • Språkutvecklande undervisning: Anmäl dig till nästa läsårs utbildningar

  Publicerad 8 april 2022
  Nu öppnar anmälan till Center för skolutvecklings fördjupande utbildningar i språkutvecklande undervisning som startar hösten 2022. Utbildningarna vänder sig till dig som jobbar i förskola, grundskola eller gymnasium och det finns flera olika inriktningar.
 • Podd för dig som vill omvärldsbevaka kring digitalisering

  Publicerad 8 april 2022
  Du har väl inte missat podden Orientering i digital kompetens? I podden, som du når på Lärtorget, träffas lärare, utvecklare och forskare som hjälper dig att omvärldsbevaka kring digital kompetens.
 • Vetenskapligt nav ska stärka undervisningen i förskolor och skolor

  Publicerad 23 februari 2022
  Göteborgs fyra skolförvaltningar - grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen - skapar en gemensam organisation för vetenskapligt stöd och forskning för att stärka kvaliteten i undervisningen och öka likvärdigheten.
 • Ansök till forskarskolan CUL

  Publicerad 14 december 2021
  Nu är det tid att ansöka till årets doktorandtjänster i landets största forskarutbildning, CUL forskarskola. Välkommen till en informationsträff den 31 januari.
 • Kostnadsfria utbildningar om språk- och kunskapsutvecklande undervisning

  Publicerad 10 juni 2021
  Vill du kompetensutveckla din personal inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning? I höst erbjuder Center för skolutveckling flera kurser inom området. För medarbetare i kommunal grundskola står grundskoleförvaltningen för kostnaden.
 • Lärtorget - ett digitalt verksamhetsstöd för pedagoger och skolledare

  Publicerad 18 mars 2021
  Idag öppnar Lärtorget, ett digitalt verksamhetsstöd för dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning. Lärtorget drivs av Center för skolutveckling och ska bidra till ett kollektivt lärande och kunskapsbyggande för pedagoger och skolledare i Göteborg.
 • Ny mötesplats om naturvetenskap och teknik

  Publicerad 11 mars 2021
  Vill du vara med och forma en mötesplats om naturvetenskap och teknik? Vi söker förskollärare och lärare i Göteborgs Stad som vill bidra till att utveckla undervisningen om naturvetenskap och teknik.
 • Webbinarium om praktiknära forskning

  Publicerad 29 januari 2021
  Den praktiknära forskningen i förskola och skola blir allt viktigare. Den 22 februari anordnas ett webbinarium där du får ta del av erfarenheter från de pågående ULF-forskningsprojekten i Göteborgsregionen och lyssna till sakkunniga som samtalar om praktiknära forskning.
 • Stort intresse för kurs om flerspråkighet

  Publicerad 21 januari 2021
  Söktrycket är stort till kursen flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan som anordnas av Göteborgs universitet i samarbete med Center för skolutveckling. Det finns ett fåtal platser kvar och sista ansökningsdag är 10 februari.
 • Nytt digitalt stöd för inspiration, fortbildning och lärresurser

  Publicerad 18 december 2020
  Under våren 2021 startar Lärtorget - Center för skolutvecklings digitala plattform för inspiration och kompetensutveckling.
 • Distansundervisning gav lärdomar för framtiden

  Publicerad 21 oktober 2020
  Högre arbetsbelastning bland lärarna, oro för elevernas möjlighet att nå målen men också nya arbetssätt och verktyg att använda i undervisningen i framtiden. Det visar en studie av vårens distansundervisning i Göteborg.
 • Fler ämnen inom KPU förhöjd studietakt

  Publicerad 15 september 2020
  Från och med våren 2021 är det möjligt för personer som har läst moderna språk och estetiska ämnen att läsa KPU förhöjd studietakt. Med utbildningen blir du lärare på 1 år.
 • Anmälan öppen till höstens Reading to learn-utbildning

  Publicerad 29 maj 2020
  Till hösten startar återigen fortbildningen Reading to Learn, R2L, en kompetensutveckling för lärare i grundskolan och gymnasiet.
 • Utbilda dig i SVA genom lärarlyftet

  Publicerad 14 maj 2020
  Möter du flerspråkiga elever i din undervisning? I höst kan du som är lärare i årskurs 1 till 6 i grundskolan läsa kurser i svenska som andraspråk, SVA, genom lärarlyftet.
 • Sajten Pedagog Göteborg avvecklas

  Publicerad 8 maj 2020
  Pedagog Göteborg, Göteborgs Stads sajt för pedagoger och ledare inom utbildningsområdet, ska avvecklas.
 • Fyra projekt från Göteborg får pengar för att forska i förskolan och skolan

  Publicerad 28 april 2020
  Sex projekt, varav fyra från Göteborgs Stad beviljas forskningsanslag inom regeringsuppdraget ULF, Utveckling, Lärande, Forskning. Temat för årets utlysning är likvärdighet, och flera av projekten har fokus på språkutvecklande arbete.
 • Ny lärledarutbildning i oktober

  Publicerad 16 april 2020
  Nu är anmälan öppen till höstens omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning. Första tillfället är i oktober.
 • Information om masterprogram i pedagogik

  Publicerad 14 februari 2020
  Funderar du på att studera pedagogik på avancerad nivå? Pedagogen bjuder in till ett informationsmöte den 26 februari.
 • Kompetensutveckling kring autism och adhd

  Publicerad 7 februari 2020
  Hur bemöter vi elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Hur kan vi bedöma alternativt men ändå rättvist? Det är några av de frågor som diskuteras på en utbildning om autism och adhd hos gymnasieelever.
 • R2L ger alla elever lika möjligheter

  Publicerad 30 januari 2020
  Under 2018 och 2019 genomförde Center för skolutveckling för sjätte året utbildningen Reading to Learn för lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Rapporten från utbildningen visar att projektet även i år har påverkat både elevers och lärares lärande positivt.
 • Dags att ansöka till forskarskolan CUL

  Publicerad 22 januari 2020
  Har du förskollärar- eller lärarexamen och vill forska inom utbildningsvetenskap? Då kan du ansöka till forskarskolan CUL. - För enskilda lärare ger forskarskolan en möjlighet till fördjupning och utveckling, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling.
 • Fortsatt stort intresse för att forska i förskolan och skolan

  Publicerad 21 januari 2020
  Över 60 ansökningar från medarbetare inom utbildningsområdet kom in till den andra utlysningen av ULF-medel innan jul. I slutet av april blir det klart vilka som får medel att forska i sin skola eller förskola. I fokus är de projekt som handlar om likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.
 • Språk och lärande under vecka 44

  Publicerad 30 oktober 2019
  Det händer mycket under vecka 44 inom området språk och lärande i Center för skolutvecklings regi.
 • Sök projektmedel för forskning i förskolan och skolan

  Publicerad 3 oktober 2019
  Nu kan du som är lärare, förskollärare eller rektor, oavsett skolform, i Göteborgs Stad åter igen söka pengar för att forska i förskolan eller skolan. Denna gång är inriktningen likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.
 • Ingen Bett-resa 2020

  Publicerad 13 september 2019
  Center för skolutveckling ställer in Bett-resan 2020, då Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen beslutat att begränsa resandet utanför Sverige av hållbarhets- och ekonomiska skäl.
 • Skolnärvaro temat på elevhälsans upptaktsdag

  Publicerad 12 augusti 2019
  Den 2 september samlas elevhälsan i Göteborgs Stad på Svenska mässan för en upptaktsdag med skolnärvaro i fokus.
 • Skolhälsans metodhandbok flyttar och byter namn

  Publicerad 10 juni 2019
  I samband med höstens terminsstart flyttar skolsköterskors och skolläkares metodhandbok från Hjärntorget till en egen webbplats på google sites.
 • R2L höjer elevers resultat

  Publicerad 29 april 2019
  Till hösten startar återigen fortbildningen Reading to Learn, R2L, i Center för skolutvecklings regi.
 • Praktiknära forskning för att utveckla matematiken

  Publicerad 15 april 2019
  Ett projekt med praktiknära forskning ger skolor chansen att utveckla en digital matematikundervisning. - Det finns ett kunskapsgap kring hur digitala läromedel i matematik förändrar lärares praktik, säger Martin Tallvid, lektor på Center för skolutveckling och Göteborgs universitet.
 • Sök en doktorandtjänst inom pedagogik

  Publicerad 28 mars 2019
  Vill du forska inom området pedagogik? Nu kan du söka en fyraårig doktorandtjänst på Göteborgs universitet.
 • Uppdragsutbildning ska utveckla fritidshemsverksamheten

  Publicerad 11 mars 2019
  Nu kan personal på fritidshem utbilda sig på arbetstid tack vare en uppdragsutbildning för Göteborgs Stad. Kursen startar i juni 2019.
 • Fler tillfällen om Hitta språket

  Publicerad 4 mars 2019
  Workshopparna kring Skolverkets kartläggningsmaterial i förskoleklass har väckt stort intresse. Därför är två nya tillfällen inplanerade.
 • Forska om din undervisning

  Publicerad 28 januari 2019
  Nu är det dags att ansöka till forskarskolan CUL. Du som är anställd i Göteborgs Stad och har lärarexamen kan söka.
 • Lärares STL-utbildning ska höja elevers resultat

  Publicerad 23 januari 2019
  I veckan börjar ett 60-tal lärare i Göteborg en spännande resa på utbildningen Skriva sig till lärande, STL. Där får de fördjupa sin språkutvecklande undervisning med digitala verktyg som hävstång.
 • Stort intresse för praktiknära forskning i skolan

  Publicerad 14 november 2018
  Intresset är stort för praktiknära forskning i Göteborgs Stad. Det visar de många ansökningar till utdelningen av ULF-medel som kommit in från medarbetare inom utbildningsområdet.
 • Dags att anmäla sig till lärledarutbildning 2019

  Publicerad 12 november 2018
  Den 24 januari drar omgång fyra av lärledarutbildningen igång. Den är en del i Center för skolutvecklings satsning på kollegialt lärande.
 • Språk och identitet i fokus under vecka 44

  Publicerad 29 oktober 2018
  Under vecka 44 pågår årets utbildning i Teachers College Reading and Writing Project, TCRWP, med fokus på språk och identitet.
 • VFU diskuterades på storstadsmöte

  Publicerad 19 oktober 2018
  Under två dagar i oktober möttes representanter från universitet och kommun i Malmö, Stockholm, Södertörn och Göteborg för att diskutera lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
 • Sök projektmedel för praktiknära forskning

  Publicerad 15 oktober 2018
  Nu kan du söka medel för praktiknära forskning, tack vare ett samverkansavtal mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionens skolor.
 • Anmäl dig till Bett 2019!

  Publicerad 12 oktober 2018
  Den 23-26 januari 2019 kan du följa med Center för skolutveckling till Bett-mässan i London. Årets resa kretsar kring lärmiljöer, inkludering, digitalisering och språkutvecklande ämnesundervisning.
 • Handledning inom R2L uppmärksammas i vetenskaplig artikel

  Publicerad 5 oktober 2018
  Center för skolutvecklings medarbetare Pernilla Andersson Varga, har tillsammans med Anna Maria Hipkiss, vid Göteborgs universitet publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Linguistics & Education om handledning inom en av våra fortbildningssatsningar, Reading to Learn, R2L.
 • Utveckla din interkulturella kompetens som ledare

  Publicerad 14 september 2018
  Ta chansen att diskutera interkulturellt ledarskap när Center för skolutveckling arrangerar ett seminarium med professor Pirjo Lahdenperä i september.
 • Hög tid att anmäla sig till höstens R2L

  Publicerad 20 augusti 2018
  För femte läsåret i rad erbjuder Center för skolutveckling en gedigen fortbildning i genrepedagogik. Reading to Learn, R2L, riktar sig till lärare i alla ämnen, anställda i Göteborgs Stad. Årets kurs startar i slutet av augusti. Anmäl dig nu!
 • Språk och identitet i fokus under vecka 44

  Publicerad 29 juni 2018
  Årets utbildning i Teachers College Reading and Writing Project fokuserar på språk och identitet. Under två dagar i vecka 44 bjuder Center för skolutveckling in till en utbildning för lärare med utgångspunkt i TCRWP och flerspråkighet.
 • Så kan skolan hantera nätmobbning

  Publicerad 13 juni 2018
  Skolan och huvudmannen har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör skolan det bäst?
 • Bygga svenska – om nyanländas språkutveckling

  Publicerad 5 juni 2018
  Utbildningen Bygga svenska är en av elva insatser i Göteborgs Stads utvecklingsplan för arbetet med nyanlända elever.
 • Hälsa och lärande temat på elevhälsans upptaktsdag

  Publicerad 18 maj 2018
  Den 10 september arrangerar Center för skolutveckling upptaktsdagen för elevhälsan och rektorer. Nu har anmälan öppnat.
 • Tredje omgång av lärledarutbildningen

  Publicerad 30 april 2018
  Den 13 september startar en tredje omgång av lärledarutbildningen. Den är en del i Center för skolutvecklings satsning på kollegialt lärande.
 • Fortsatt satsning på genrepedagogiken R2L

  Publicerad 20 februari 2018
  För femte läsåret i rad erbjuder Center för skolutveckling en gedigen fortbildning i genrepedagogik. Reading to Learn, R2L, riktar sig till lärare i alla ämnen, anställda i Göteborgs Stad. Årets kurs startar i augusti 2018.
 • Strategi för läs- och skrivutveckling ska öka likvärdigheten

  Publicerad 20 februari 2018
  En kommunövergripande strategi för att stärka läs- och skrivutveckling ska öka likvärdigheten i Göteborgs förskolor och skolor.
 • Ny lärledarutbildning i augusti

  Publicerad 18 januari 2018
  - Lärledarutbildningen har fått mig att tänka annorlunda kring mötesstrukturen och syftet med frågorna som ska diskuteras i gruppen. Det säger Maria Larsson, 1-7-lärare och förstelärare i Västra Hisingen, om sina erfarenheter från kursen. I augusti startar nästa utbildning, anmäl dig redan nu.
 • Tips på hur du stoppar nätmobbning

  Publicerad 4 januari 2018
  8 februari startar en utbildning som vänder sig till dig som är anställd i Göteborgs Stad och möter nätmobbning i ditt arbete.
 • Många vinster med universitetsskolor

  Publicerad 4 december 2017
  - Rollen som universitetsskola fick ämneslaget att börja reflektera mera kring undervisningens innehåll och kvalitet. Det säger Marie Sköld, rektorn som sa ja till att låta Nordlyckeskolan bli en av Göteborgs Stads universitetsskolor.
 • Fokus på mera samverkan när Brobyggaren permanentas

  Publicerad 4 december 2017
  Pilotprojektet Brobyggaren blir nu permanent och fokus framöver är en ännu bättre samverkan. Den 30 november och 1 december samlades representanter från Göteborgs universitet och Göteborgs Stad för att diskutera hur lärarutbildningen ska utvecklas.
 • Skapa team kring flerspråkighet

  Publicerad 24 november 2017
  Den 31 januari startar kursen Flerspråkighet i skola och samhälle för skolledning, Elevhälsan och lärare.
 • Träffa CfS på Kvalitetsmässan

  Publicerad 13 november 2017
  Missa inte Kvalitetsmässan 14-16 november! Mässans tema är i år det nya Sverige med fokus på innovation, digitalisering och nya idéer för att förbättra verksamheter.
 • Anmäl dig till Bett 2018!

  Publicerad 15 september 2017
  Den 24-27 januari 2018 kan du följa med Center för skolutveckling till Bett-mässan i London. Temat för årets resa är lärmiljöer, inkludering, digitalt tänkande/IKT och nyanlända.
 • Hatprat för högstadiet och gymnasiet

  Publicerad 24 augusti 2017
  Vilka språkliga metoder gör att människor låter sig förföras och manipuleras av mobbning, näthets och hatretorik?
 • Utbilda dig inom språkutvecklande undervisning

  Publicerad 22 augusti 2017
  Under vecka 44 arrangerar Center för Skolutveckling utbildningar med fokus på språkutvecklande undervisning.
 • Kurs om nätmobbning startar i september

  Publicerad 21 augusti 2017
  Minst en av tio skolelever är drabbade av nätmobbning. Vad kan skolan göra?
 • Fokus på kollegialt lärande

  Publicerad 26 juni 2017
  Under nästa läsår bjuder Center för skolutveckling in till tre olika aktiviteter på temat kollegialt lärande, för både ledare och pedagoger.
 • Välkommen till lärledarutbildning!

  Publicerad 17 maj 2017
  Center för skolutveckling bjuder in pedagoger inom alla skolformer till åtta dagars lärledarutbildning under nästa läsår.
 • Internationell konferens om mobbning

  Publicerad 5 maj 2017
  Den 7-9 maj samlas forskare, skolpersonal, beslutsfattare och organisationer för att diskutera mobbning på World Antibullying forum i Stockholm. Göran Englund, utvecklingsledare på Center för skolutveckling i Göteborgs Stad, är en av många föreläsare.
 • Ja till förlängt uppehållstillstånd för nyanlända på gymnasiet

  Publicerad 4 maj 2017
  Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att nyanlända ungdomar ska få förlängt uppehållstillstånd för att gå ut gymnasiet. Lagändringen börjar gälla 1 juni i år.
 • Skolinspektionen har granskat mottagandet av nyanlända i grundskolan

  Publicerad 25 april 2017
  ​Kommuner och skolor behöver utveckla sina arbetssätt så att nyanlända elevers uppbyggda kunskaper och erfarenheter bättre tas tillvara. Det visar Skolinspektionens granskning av grundskolans mottagande av nyanlända elever.
 • Musik utan gränser

  Publicerad 21 april 2017
  Den 2 maj gästspelar elever och personal från Riksgymnasiet för rörelsehindrade hos Center för skolutveckling.
 • Klart för nästa års R2L-utbildning

  Publicerad 11 april 2017
  Nästa års utbildning i Reading to learn, R2L, är färdigplanerad. Utbildningen riktar sig till lärare som undervisar i alla ämnen och som vill kompetensutveckla sig i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Pedagog Göteborg är lanserad

  Publicerad 31 mars 2017
  Nu har förskolepersonal och skolpersonal en ny plats att dela erfarenheter och lärande exempel.
 • Välkommen till vår nya webbplats!

  Publicerad 29 mars 2017
  Center för skolutvecklings webbplats har fått ett nytt utseende.
 • Konferens om mångfald 7-9 juni

  Publicerad 5 februari 2017
  Mångfaldskonferensen arrangeras av nätverket ENSEC i samarbete med Örebro Universitet och Center för skolutveckling, Göteborgs stad.